Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Betydelsen av analysverktyg vid transportinvestering : En fallstudie av två förbifarter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Magnus Bäckström; [2020]
  Nyckelord :Kostnads-nytto analys; CBA; CBA-verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra två olika CBA-verktyg där graden av komplexitet skiljer sig, för att identifiera eventuella skillnader med avseende på det samhällsekonomiska beräkningsbara resultatet som dessa två verktyg genererar. Fallstudie är den valda metoden för att undersöka examensarbetets syfte och författaren applicerar sedan en jämförande analys vars syfte är att jämföra det samhällsekonomiska beräkningsbara resultatet från två förbifartskalkyler på väg utförda med två olika CBA-verktyg inom Trafikverket där graden av komplexitet skiljer sig åt. LÄS MER

 2. 2. Finansiella nyckeltal - analysinstrument eller reklam?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Britt Westdahl; [2009]
  Nyckelord :IFRS; finansiella nyckeltal; jämförbarhet; användbarhet; omvärldsmodell; banker; swedbank; nordea; seb; se banken; shb; svenska handelsbanken;

  Sammanfattning : Är de svenska storbankernas presentation av finansiella nyckeltal jämförbara? Det är frågan jag ställt mig i syfte att skapa förståelse för omfattningen av skillnaden mellan bankernas jämförande information via finansiella nyckeltal.Analysen har utförts genom en fallstudie, där ett systemsynsätt tillämpats, och har visat att vare sig bankernas presentation av finansiella nyckeltal, eller teorier kring nyckeltal, kan anses vara jämförbara. LÄS MER

 3. 3. Finansiella nyckeltal - analysinstrument eller reklam?

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ann-Britt Westdahl; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Är de svenska storbankernas presentation av finansiella nyckeltal jämförbara? Det är frågan jag ställt mig i syfte att skapa förståelse för omfattningen av skillnaden mellan bankernas jämförande information via finansiella nyckeltal.Analysen har utförts genom en fallstudie, där ett systemsynsätt tillämpats, och har visat att vare sig bankernas presentation av finansiella nyckeltal, eller teorier kring nyckeltal, kan anses vara jämförbara. LÄS MER