Sökning: "seb"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet seb.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. Is there a relationship between Corporate Social Resonsibility and Financial Performance? : Analysis of JP Morgan Chase & Co, UBS and SEB based onReturn on Average Assets and Return on Equityfrom 2002-2019

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Hugo Sebyhed; Jacob Hoffstedt; [2021]
  Nyckelord :CSR; Financial Performance; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : As banks have an extensive impact on the market economy while the continuous and ambiguous work for sustainability is more topical than ever before, our study analyses if corporate social responsibility has a positive, negative or no impact at all on the Financial Performance of banks. In particular, the banks of choice are JP Morgan Chase & Co, SEB and UBS. LÄS MER

 3. 3. Användning av gröna obligationer som finansieringsform för klimatanpassning : Utifrån ett kommun- och investerarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Amanda Larsson; Hanna Sjölin; [2021]
  Nyckelord :green bonds; sustainable investments; climate adaptation; funding tools; Swedish municipalities; gröna obligationer; hållbara investeringar; klimatanpassning; finansieringsverktyg; svenska kommuner;

  Sammanfattning : Gröna obligationer har fått växande uppmärksamhet på marknaden för hållbara investeringar under de senaste decennierna. Finansieringsformen blir alltmer utbredd världen över och användningen förväntas öka ytterligare. LÄS MER

 4. 4. Federated Neural Collaborative Filtering for privacy-preserving recommender systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Johannes Langelaar; Adam Strömme Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Machine learning; Federated learning; Deep learning; Artificial intelligence; AI; Neural networks; Recommender systems; Recommendation systems; Collaborative filtering; Privacy; Federated averaging; Movielens;

  Sammanfattning : In this thesis a number of models for recommender systems are explored, all using collaborative filtering to produce their recommendations. Extra focus is put on two models: Matrix Factorization, which is a linear model and Multi-Layer Perceptron, which is a non-linear model. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER