Sökning: "känslonormer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet känslonormer.

  1. 1. Smartphones, ett problem eller en tillgång? - En kvantitativ studie om unga studenters attityder till smartphones

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

    Författare :Freja Wessman; [2019]
    Nyckelord :Smartphoneanvändning; studenter; stress; missnöje; känslonormer; Social Sciences;

    Sammanfattning : Följande studie är en kvantitativ undersökning av unga studenters attityder till smartphoneanvändning. Det finns få svenska undersökningar om attityder till smartphones trots en dramatisk ökning av användande de senaste åren. LÄS MER