Sökning: "livskamrat"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet livskamrat.

 1. 1. En strimma ljus : En allmän litteraturöversikt om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Ersta Sköndal Bräcke högskola

  Författare :Elisabeth Sandvej Ahlstedt; [2020]
  Nyckelord :loss; companion; aging; elderly; sorrow; widow; widower; SOC; coping; förlust; livskamrat; åldrande; äldre; äldrefrågor; sorg; änka; änkling; KASAM; hanteringsstrategi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vad forskningen säger om äldre individers reaktioner och behov av stöd vid förlust av livskamrat. Som metod används en allmän litteraturöversikt. Som teori används Aaron Antonovskys begrepp KASAM, känsla av sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en närstående med demenssjukdom : Anhörigas upplevelser - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lis-Britt Hulthén; Nilsson Marie; [2019]
  Nyckelord :family caregivers; dementia; interview; life world; experiences; anhörigvårdare; demens; intervjustudie; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Dementia is often called the illness of relatives because the whole family is affected and they are forced to take on new roles and adapt to a new life situation. More than half of people with dementia live in ordinary living, many with a relative. LÄS MER

 3. 3. En förändrad livskamrat : En litteraturöversikt om anhörigas upplevelse av Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jasmine Karlsson; Amanda Ryman Westman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Min välsignelse och min börda : att vara närstående till en person med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Katarina Bengtsson; Mirjeta Qorri; [2018]
  Nyckelord :dementia; experience; relative; suffering; support; demenssjukdom; lidande; närstående; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Demens är en folksjukdom, där även närstående påverkas och kan uppleva lidande.Personer med demens bor kvar längre hemma med hjälp av och stöd från närstående.Genom att ge närstående rätt stöd och verktyg kan ohälsa förebyggas samt främja hälsanhos personer med demens. LÄS MER

 5. 5. Att vara anhörig till en person med Alzheimers sjukdom i hemmet : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rebecca Stridsjö; Eveline Annesson; [2018]
  Nyckelord :Alzheimers sjukdom; anhörig; kvalitativ innehållsanalys; livskamrat; patografi; Travelbees omvårdnadsteori; upplevelse; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är den vanligaste kroniska sjukdomen hos människor över 75 år. Alzheimers sjukdom utgör cirka 60-70 procent av de insjuknade i demens. Alzheimers sjukdom kallas för de anhörigas sjukdom då de anhöriga ofta får ta på sig ansvaret att vårda sin sjuke livskamrat. LÄS MER