Sökning: "lnu testing"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade orden lnu testing.

 1. 1. Drivers of Negative Customer Engagement : A quantitative study testing a model of negative customer engagement and its proposed antecedents

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Månsson Ludwig; Hempel Ossian; [2022]
  Nyckelord :Perceived justice; Customer engagement; Negative customer engagement; Negative disconfirmation; Cognitive appraisal theory;

  Sammanfattning : Abstract Purpose - The purpose of this study is to extend the current understanding of NCE and its antecedents. Design/methodology/approach - A deductive approach was used to confirm the proposed model of NCE using structural equation modeling. LÄS MER

 2. 2. Are our Hedonic Motivation and Emotions Triggered by Influencers’ Monetary Sales Promotions to Impulse Buy Online? : An explanatory study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Bianca Marin; Michelle Bergström; Anneli Memisevic; [2022]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Monetary Sales Promotion; Hedonic Motivation; Pleasure; Arousal; Impulse Buying Online;

  Sammanfattning : Background: Social media influencers provide their followers with different monetary sales promotions to increase purchases by the brands they endorse. Hedonic motivation and emotions initiate each other and are fulfilled through consumers' need to act. As a result, monetary sales promotions will encourage consumers to buy unplanned purchases. LÄS MER

 3. 3. Ideological change within the GOP : A theory testing of Downs on the acceptance speeches between 2000-2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Amanda Lind; [2022]
  Nyckelord :Republican; Downs; abortion; migration; taxes; policy; ideology; change;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate the ideological change of the republican party through their migration, abortion and tax policies based on their presidential candidate’s acceptance speeches between 2000 and 2020. The study then aims to explain the ideological change through the vote maximizing theory of Downs (1957). LÄS MER

 4. 4. Processutveckling i praktiken : En fallstudie om processutvecklingsmetoders användbarhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Johansson; Victor Rahm; [2022]
  Nyckelord :business process; business process development; business process improvement; business process development methods; methods for business process improvement; business process reengineering; BPR; methods in practice; interventionist research.; affärsprocess; processutveckling; förbättring av affärsprocess; metoder för processutveckling; business process reenginering; BPR; metoder i praktiken; interventionistisk forskning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att arbeta processorienterat är viktigt för alla typer av företag för att kunna möta en högre ställd kravbild från kunder och omvärlden. En del av processorienteringen involverar att utveckla och effektivisera affärsprocesser. LÄS MER

 5. 5. The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) on Customer Loyalty : A Quantitative Study

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Edwin Föjerstam; Amir Hukic; Märta Ögren Kull; [2022]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Customer Loyalty;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a broad business model, that encourages companies to be transparent concerning their environmental, ethical, philanthropic and economical aims. The purpose of this thesis is to explain if efforts within these areas could eventually lead to customer loyalty. LÄS MER