Sökning: "logopedi lund"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden logopedi lund.

 1. 1. Behov av logopedisk kompetens på svenska ungdomshem – en enkätstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Agnes Lund; Hanna Österdahl; [2019]
  Nyckelord :logopedi; logopedisk kompetens; ungdomshem; språkliga svårigheter; beteendeproblematik; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Internationell forskning visar att det finns en överrepresentation av språkrelaterade diagnoser och svårigheter hos intagna inom ungdomsvården i jämförelse med övriga befolkningen. LÄS MER

 2. 2. Klinisk användning av och samstämmighet mellan tre svenska versioner av Voice Handicap Index, samt korrelation till en fråga ur Hälsoenkät 2010

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ida Hjelm Waaler; [2017]
  Nyckelord :Samstämmighet; Sw-VHI; VHI-T; VHI-11; Självskattning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka korrelation och samstämmighet mellan tre olika formulär, Sw-VHI, VHI-T och VHI-11 samt vilka svenska versioner av VHI som används av logopeder och foniatrer i klinisk verksamhet. Vidare är syftet att undersöka om en enskild fråga ur Hälsoenkät 2010, i studien kallad ”Folkhälsofrågan” (”Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar? Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. LÄS MER

 3. 3. Logopediskt omhändertagande vid primär progressiv afasi (PPA) – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Emma Carlsson; Isabelle Säkkinen; [2013]
  Nyckelord :logopedisk intervention behandling primär progressiv afasi icke-flytande ordmobilisering benämning kommunikationsråd fallstudie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Primär progressiv afasi (PPA) är ett kliniskt syndrom som orsakas av neurodegenerativ sjukdom och karakteriseras av progredierande språkstörning. Trots stora språkliga och kommunikativa svårigheter arbetar logopeder idag inte systematiskt med patienter med PPA. Det finns inte heller någon medicinsk behandling att tillgå. LÄS MER

 4. 4. Logopediskt och foniatriskt omhändertagande vid ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Mia Moberg; Ingrid Thulin; [2011]
  Nyckelord :VCD; EILS; paradoxala stämbandsrörelser; ansträngningsutlösta andningssvårigheter; astma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ansträngningsutlöst andningsfunktionsstörning drabbar främst barn och ungdomar, oftast i samband med idrottsutövning och är vanligare bland flickor än pojkar. Mekanismerna bakom besvären är komplexa och inte helt klarlagda. Enhetliga rutiner för omhändertagandet finns inte. LÄS MER

 5. 5. Reliabilitetsprövning av VHI-Lund hos röstfriska personer: Röstfriskas skattning av egen röstfunktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Jacqueline Eriksson; [2009]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att reliabilitetspröva självskattningsinstrumentet VRI-Lund på personer som upplever sig vara röstfriska. VRI-Lund avser att mäta patienters upplevelser av röstbesvär och består av fyra subskalor med tio påståenden i var skala: hals, fysiologisk, emotionell och funktionell samt en egen röstbedömning med Visuell Analog Skala (V AS). LÄS MER