Sökning: "luftföroreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet luftföroreningar.

 1. 1. Luftföroreningarnas påverkan på landskaps identitet : en studie på luftföroreningarnas påverkan på landskapets identitet i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Merima Zuzic; [2020]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; luftförorening; drabbade områden; samarbetsprojekt; landskapsidentitet; Bosnien Hercegovina; Sarajevo;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om de rådande miljöproblem som finns i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Detta arbete grundar sig primärt i att besvara frågan om det finns en korrelation mellan landskapsidentitet och de rådande miljöproblemen i Bosnien-Hercegovina. LÄS MER

 2. 2. Monetära nyttor för buller och luftföroreningar vid ett reducerat lastbilsflöde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Guang Wen Chung; [2020]
  Nyckelord :Buller; luftföroreningar; trafikvolym samt samhällsekonomiska beräkningar för miljöeffekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Helsingborg stad finns idag en önskan att använda mer hållbara transportmedel vid godstransporter. Staden har fem industrispår som används i liten utsträckning, mestadels av godstransportarbetet sker med lastbilar. LÄS MER

 3. 3. Logging System for Air Quality Mapping

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Franzén; Eric Jonsson; Marcus Nordstrom; William Sandkvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An urgent issue in today’s society is the large emissions of air pollutants and CO2. Aside from being extremely harmful to the environment, these emissions can also be particularly unhealthy for inhabitants of metropolitan areas. To help combat this issue, a system for measuring air quality over larger areas is required. LÄS MER

 4. 4. Vinn mot svinn - En studie som belyser hur producenter kan hjälpa konsumenter att minska sitt omfattande matsvinn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Lisa Erichs; Amelie Hansson; [2020]
  Nyckelord :matsvinn; datummärkning; förpackningar; livsmedel; producentansvar; förvaring; hållbarhetsdatum; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Nature has provided us with delicious and nutritious food for many years. It is estimated that one third of all edible food is wasted globally. This means a substantial loss of resources. Consumers are unaware of the great amount of avoidable food waste that is created from household consumption and the environmental impact it has. LÄS MER

 5. 5. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Sara Wiman; [2020]
  Nyckelord :artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Sammanfattning : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. LÄS MER