Sökning: "massbalanser"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet massbalanser.

 1. 1. Utvärdering av kvävefraktioner i avloppsreningsprocess med membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Agnes Söderström; [2018]
  Nyckelord :MBR; kväverening; avloppsreningsverk; aktivslamanläggning; Henriksdals ARV; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : Henriksdals avloppsreningsverk genomgår en stor ombyggnation för att kunna hantera bådeökad belastning och de strängare reningskrav som förväntas i framtiden. Med anledning attBromma reningsverk kommer läggas ned, kommer ytterligare avloppsvatten ledas tillHenriksdals avloppsreningsverk. LÄS MER

 2. 2. Reconstructing the Long-Term Mass Balance of Brewster Glacier, New Zealand, Using a Degree-Day Approach

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rikard Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Mass balance; DDM; climate indicator; glacier; New Zealand; Massbalans; DDM; klimatindikator; glaciär; Nya Zeeland;

  Sammanfattning : Varmare klimat är något som kontinuerligt påverkar glaciärer planeten över och har under det senaste århundrandet vidtagit en global ökning av negativa massbalanser. Denna trend kan bidra till variationer i havsnivån och orsaka problem med översvämningar över hela världen. LÄS MER

 3. 3. En grundläggande matematisk modell på soldriven hybridventilation : För ett kontorslandskap beläget i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Robert Karlsson; Jiacheng Lin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40% av den totala slutliga energianvändningen. Byggnader har en lång livslängd och därför krävs det att renoveringar och nya byggnader användersmarta energisnåla system. Naturliga ventilationssystem i byggnader är energisnålare änmekaniska ventilationssystem och därmed att föredra. LÄS MER

 4. 4. Elektrobränsle via svartlutsförgasning : Teknoekonomisk analys av implementering av elektrolysör i biometanolproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Weddig; [2017]
  Nyckelord :Electrofuels; Gasification; Methanol; Black liquor; Electrolyzer; Biomass; Elektrobränsle; Förgasning; Metanol; Svartlut; Elektrolysör; Biomassa;

  Sammanfattning : Med mer och billigare förnybar, intermittent el på marknaden har intresset för elektrobränsle ökat. I denna studie utvärderas tekno-ekonomiskt om elektrobränslekoncept kan vara fördelaktigt att implementera i en förgasningsanläggning för svartlut med nedströms metanolsyntes. LÄS MER

 5. 5. Kvantifiering och utvärdering av organiska ämnen vid en avfallsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Caroline Blomdahl; [2017]
  Nyckelord :avfallsanläggning; lakvatten; vattendirektivet; organiska ämnen; massbalans;

  Sammanfattning : Upprättandet av vattendirektivet (2000/60/EG) har skapat en gemensam plattform för EU:smedlemsländer att arbeta utifrån vad gäller vattenpolitiken. Direktivet implementerades isvensk lagstiftning år 2004 och utgör grunden för den svenska vattenförvaltningen, vilkenbedrivs av Vattenmyndigheterna. LÄS MER