Sökning: "massbalanser"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet massbalanser.

 1. 1. Temperaturens och luftflödets inverkan på torkprocessen vid varmluftstorkning av väl mogen banan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Josefine Söderlund; [2020]
  Nyckelord :varmluftstorkning; masstransport; banan;

  Sammanfattning : With an ever-increasing population, we meet a constantly growing need for resources, such as food. Globally, 1,6 million tonnes of food are wasted. This amount corresponds to everything that goes to waste throughout the whole food production from farm to table. One of the major sources of food waste comes from grocery stores. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av kvävefraktioner i avloppsreningsprocess med membranbioreaktor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Agnes Söderström; [2018]
  Nyckelord :MBR; kväverening; avloppsreningsverk; aktivslamanläggning; Henriksdals ARV; Hammarby Sjöstadsverk;

  Sammanfattning : Henriksdals avloppsreningsverk genomgår en stor ombyggnation för att kunna hantera bådeökad belastning och de strängare reningskrav som förväntas i framtiden. Med anledning attBromma reningsverk kommer läggas ned, kommer ytterligare avloppsvatten ledas tillHenriksdals avloppsreningsverk. LÄS MER

 3. 3. Reconstructing the Long-Term Mass Balance of Brewster Glacier, New Zealand, Using a Degree-Day Approach

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Rikard Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Mass balance; DDM; climate indicator; glacier; New Zealand; Massbalans; DDM; klimatindikator; glaciär; Nya Zeeland;

  Sammanfattning : Varmare klimat är något som kontinuerligt påverkar glaciärer planeten över och har under det senaste århundrandet vidtagit en global ökning av negativa massbalanser. Denna trend kan bidra till variationer i havsnivån och orsaka problem med översvämningar över hela världen. LÄS MER

 4. 4. En grundläggande matematisk modell på soldriven hybridventilation : För ett kontorslandskap beläget i Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Robert Karlsson; Jiacheng Lin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40% av den totala slutliga energianvändningen. Byggnader har en lång livslängd och därför krävs det att renoveringar och nya byggnader användersmarta energisnåla system. Naturliga ventilationssystem i byggnader är energisnålare änmekaniska ventilationssystem och därmed att föredra. LÄS MER

 5. 5. Elektrobränsle via svartlutsförgasning : Teknoekonomisk analys av implementering av elektrolysör i biometanolproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Weddig; [2017]
  Nyckelord :Electrofuels; Gasification; Methanol; Black liquor; Electrolyzer; Biomass; Elektrobränsle; Förgasning; Metanol; Svartlut; Elektrolysör; Biomassa;

  Sammanfattning : Med mer och billigare förnybar, intermittent el på marknaden har intresset för elektrobränsle ökat. I denna studie utvärderas tekno-ekonomiskt om elektrobränslekoncept kan vara fördelaktigt att implementera i en förgasningsanläggning för svartlut med nedströms metanolsyntes. LÄS MER