Sökning: "COD"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade ordet COD.

 1. 1. Den avskedade torsken Paolo Roberto : En kvalitativ studie om hur svensk kvällspress ramade in fallet när Paolo Roberto blev gripen för sexköp

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Fanny Hult; Ida Carlwe; [2022]
  Nyckelord :Sexköparen; Paolo Roberto; den prostituerade; prostitution; skandal; svensk kvällspress; inramningsanalys;

  Sammanfattning : On the 14th of may 2020, the Swedish TV- personality and entrepreneur Paolo Roberto was captured by the police when he bought sex from a prostitute. The next day he went out on television and apologized to the people and described himself as a victim by blaming the purchase of sex on his self-harming behavior. LÄS MER

 2. 2. Pilot scale partial denitratation coupled anammox: an evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Tobias Ellingsen; [2022]
  Nyckelord :mainstream anammox; partial denitratation anammox; partial denitrification anammox; PDA; nitrite inhibition; anammox; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På avloppsreningsverk (ARV) som tillämpar kväverening är den vanligaste tekniken nitrifikation följt av denitrifikation. Denna process kräver omfattande luftning, vilket både är elintensivt och minskar mängden biogas som kan utvinnas. LÄS MER

 3. 3. Artificiell intelligens och ansvarsfrågan; en utredning av ansvarsplaceringen, regleringen och förutsebarheten avseende skador orsakade av artificiell intelligens

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Celia Kylesten; [2022]
  Nyckelord :AI; artificial intelligence; allocation of liability; liability; injuries; technology; damages; AI; artificiell intelligens; ansvarsfördelning; skadestånd; ansvar; AI-förordningen; skadeståndsansvar; teknik;

  Sammanfattning : Svensk lagstiftning är inte teknikneutral och har inte framtagits för att omfatta komplexa lösningar som exempelvis AI-system. Det innebär bland annat att det inte är specifikt reglerat hur ansvarsfördelningen ska ske vid skador som uppkommit i utomobligatoriska situationer i vilka skada orsakats av AI. LÄS MER

 4. 4. Considerations and Novel Technologies in Industrial Water Treatment - Treatment of challenging wastewater

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Nils Toll; [2021]
  Nyckelord :Industrial water treatment; considerations; novel technologies; BOD; COD; organic waste; heavy metals; desalination; Industriell vattenrening; nyckelfaktorer; nya teknologier; organiskt avfall; tungmetaller; avsaltning;

  Sammanfattning : Industriell vattenrening är ett extremt viktigt område inom Miljöskyddsteknik då 60% av allt sötvatten inom Sverige används av industrier. Substanser som PFAS, aromatiska textilfärger, fenol och läkemedelsrester är extra utmanande då dessa kan vara gifta för biologisk rening. LÄS MER

 5. 5. Evaluating the suitability of carbon source from fermentation of primary filter sludge for biological nutrient removal

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Sanna Sahlin; [2021]
  Nyckelord :Wastewater treatment; batch activity tests; NUR tests; anaerobic P release tests; EBPR; denitrification; removal rates; internal carbon source; fermentate; water and environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Traditional biological nutrient removal (BNR) processes in wastewater treatment require access to easily biodegradable carbon in order to achieve sufficient removal. However, a lot of the carbon in the influent wastewater is not directly available for BNR bacteria but need to undergo hydrolysis first. LÄS MER