Sökning: "mats lundmark"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden mats lundmark.

 1. 1. Med naturen som inspirationskälla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen; Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen

  Författare :Bengt-Ivar Abrahamsson; Mats Lundmark; [2007]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; biologisk mångfald; hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva undervisning i utomhuspedagogik ur ett didaktiskt och sociokulturellt perspektiv. De frågeställningar vi hade var: Hur kan man arbeta med naturen som inspirationskälla? Hur kan undervisning i utomhuspedagogik ske utifrån ett didaktiskt perspektiv? Vad kan vi som blivande pedagoger lära oss av denna studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande? Varför är det viktigt att elever får kunskaper om naturen och vad ett hållbart samhälle är? Studien har utförts genom bearbetning av relevant litteratur samt en kvalitativ intervjuserie med elever i år 6 och lärare på tre skolor. LÄS MER

 2. 2. Piteåuppropet : Manligt nätverk mot kvinnovåld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Marcus Gustafsson; Mats Lundmark; [2006]
  Nyckelord :Våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Vi vill med denna rapport belysa vilka faktorer som avgör om en händelse får stor genomslagskraft i media och i samhällsdebatten. Grunden är det mord som drabbade en trebarnsmamma i Piteå och som fick männen i Piteå att organisera sig i en gemensam protest mot kvinnovåldet i samhället. LÄS MER

 3. 3. 12 framgångsfaktorer för en lyckad IS/IT strategi

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Johan Lundmark; Mats Karlsson; [1999]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vad är det som gör en IS/IT strategi lyckad? Det är en fråga som har ställts av ADB/Data/IT chefer och forskare inom datorteknikens område mycket länge och som det idag inte finns ett entydigt svar på. I denna uppsats gör vi ett försök att ge ledtrådar till vad som kan göra en IS/IT strategi framgångsrik, även om vi inte kan presentera en absolut sanning i frågan. LÄS MER