Sökning: "morin"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet morin.

 1. 1. En undersökning av lyxighet gällande design på en webbapplikation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Graf Morin; Adam Moberg; Elina Jonsson; Felix Hedén; Nathalie Elsässer; Oscar Wester; Sara Nilsson; Simon Henriksson; Teodor Lennmark; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Luxury; Design; BLI-scale; Luxury e-commerce design; Kluge;

  Sammanfattning : The luxury segment has been late in its technology adaptation even though e-commerce, and the importance of internet presence, has increased. To succeed the conversion, traders need to know how to keep the customers perception of luxury on a webpage. LÄS MER

 2. 2. VIRTUELLT LEDARSKAP : "Att vara ledare kräver att bara ringa och snacka skit" -En kvalitativ studie om ledarskap inom virtuella team

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andreas Morin; Kristoffer Olsson; [2019]
  Nyckelord :Virtuella team; ledarskap; transformellt ledarskap; transaktionellt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; kommunikationsverktyg; motivation;

  Sammanfattning : Utvecklingen av informationsteknik har möjliggjort för organisationer att ta del av en ny arbetsstruktur. Denna arbetsstruktur benämns som virtuella team och är bestående av medlemmar som spänner sig över olika organisationer, tidzoner, geografiska platser och kulturer. LÄS MER

 3. 3. Förlusten av en närstående som fortfarande lever : att vårda en närstående med demens

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Rosanna Morin; Rebecka Morin; [2019]
  Nyckelord :Demens; KASAM; Närståendevårdare; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Cirka 130 000–150 000 personer i Sverige har en demenssjukdom och omkring 1,3 miljoner människor vårdar en närstående. Att någon i ens närhet drabbas av demenssjukdom och själv behöva bli närståendevårdare kan påverka personens egna upplevda hälsa och personens känsla av sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Factors contributing to resilience and protecting preschool teachers against stress and burnout: A qualitative study.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för hälsovetenskap

  Författare :Benedikta Morin Gardarsdottir; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar kvinnors sexuella hälsa vid livmoderhalscancer : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jenny Morin; Kristina Ulander; [2019]
  Nyckelord :Sexuell hälsa; livmoderhalscancer; omvårdnad; faktorer; integrativ litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Kvinnors sexuella hälsa kan påverkas av olika faktorer och livmoderhalscancer är en av dem. Livmoderhalscancer uppkommer genom sexuell överföring av humant papillomvirus. Viruset leder till cellförändringar på kvinnans livmoderhals. LÄS MER