Sökning: "affärsmodellsinnovation"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet affärsmodellsinnovation.

 1. 1. Innovera eller stagnera : En studie om hur drivkrafter till affärsmodellsinnovation framträder för finansbolag i fordonsbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Malin Pandikow; William Söderek; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Värderingar och tankesätt gällande hållbart värdeskapande - En fallstudie om ledares uppfattning om ömsesidig påverkan vid hållbar affärsmodellsinnovation genom förvärv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Berg; Sofia Dos Santos Johnson; [2020-07-07]
  Nyckelord :Värderingar och tankesätt; hållbart värdeskapande; hållbarhet; cirkularitet; förvärv; dominant logik; ledare; affärsmodell; affärsmodellsinnovation; Values and mind-sets; sustainable value creation; sustainability; circularity; acquisitions; dominant logic; managers; business model; business model innovation;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: The shift that companies need to undergo in order to become more sustainable can be conceptualized through change of the business model and its value creation. Acquisitions can be one way of performing business model innovation in a sustainable manner, but it is complex and can be affected by the values and cognition of managers and the organization. LÄS MER

 3. 3. Driving Autonomous Heavy Vehicles into the Future : A Business Model Perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gabriel Kitzler; Anna Saibel; [2020]
  Nyckelord :Autonomous Heavy Vehicles; Technology Shifts; Business Model Innovation; Business Model Canvas; Core Competencies; Servitisatio; Självkörande tunga fordon; Teknikskiften; Affärsmodellsinnovation; Business Model Canvas; Kärnkompetenser; Tjänstefiering;

  Sammanfattning : In light of the many environmental challenges that the world currently faces, new sustainable solutions are called for. The concept of autonomous heavy vehicles (AVs) is considered to be one of the next megatrends within transportation and this technology shift is predicted to improve safety and logistics as well as to cut driver costs and reduce CO2-emissions. LÄS MER

 4. 4. Affärsmodellsinnovation utifrån ett internationaliseringsperspektiv : En explorativ studie av en digital Born Global

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Josefin Nordin; Hanna Ranby; [2020]
  Nyckelord :Business model innovation; Born Globals; digital firms; internationalization; early internationalization; Affärsmodellsinnovation; Born Globals; digitala företag; internationalisering; tidig internationalisering;

  Sammanfattning : En digital Born Global expanderar tidigt efter sitt grundande till nya internationella marknader, trots att en begränsning i erfarenhet och resurser finns i verksamheten. I en internationaliseringskontext varierar marknadsförutsättningarna sett till vilka externa hot eller möjligheter som ställer krav på lokal anpassning av verksamheten och affärsmodellen. LÄS MER

 5. 5. Framgångsrik affärsmodellinnovation : En digital affärsmodell i en digitalt omogen bransch

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Bosaina El Masry; [2020]
  Nyckelord :Business Model; Business Models; Business Model Innovation; Novelty; Lock-in; Complementarities; Efficiency; Content; Customer Experience; Platform; Digital Maturity; Conditions Success Business Model Innovation;

  Sammanfattning : Affärsmodellinnovation innebär att en affärsmodell uppdateras och utvecklas för att vara relevant och samspelt med konkurrensen. Det finns flertal forskare som listar olika koncept som organisationer behöver ha med i sina ffärsmodellinnovation för att den ska bli framgångsrik. LÄS MER