Sökning: "motorväg"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet motorväg.

 1. 1. Motion Prediction of Surrounding Vehicles in Highway Scenarios With Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samir Khays; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Anticipating the future positions of the surrounding vehicles is a crucial task foran autonomous vehicle in order to drive safely. To foresee complex manoeuvresfor longer time horizons, a framework that relies on high-level properties ofmotion and is able to incorporate, e.g. contextual features, is needed. LÄS MER

 2. 2. Strobed IR Illumination for Image Quality Improvement in Surveillance Cameras

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Steve Darmadi; [2018]
  Nyckelord :surveillance camera; infrared; strobing; rolling shutter; license plate recognition; övervakningskamera; infraröd; strobing; rullande slutare; registreringsskyltigenkänning;

  Sammanfattning : Infrared (IR) illumination is commonly found in a surveillance camera to improve night-time recording quality. However, the limited available power from Power over Ethernet (PoE) connection in networkenabled cameras restricts the possibilities of increasing image quality by allocating more power to the illumination system. LÄS MER

 3. 3. Klimatoptimering av broar - Åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Carljohan Jörnland; Jenny Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Brokonstruktion; Broar; Livscykelanalys; LCA; Global uppvärmning; Hållbara konstruktioner; CO2-ekvivalenter; Klimatoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish Parliament implemented a new national goal for limiting climate change. The goal is to have zero net emissions of greenhouse gases by year 2045 which will ultimately lead to negative net emissions. LÄS MER

 4. 4. Vägtrafikbuller utefter E6 Tanumshede och dess effekt på fågelfaunan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Ronja Risberg; [2018]
  Nyckelord :Noise pollution; Road disturbance; Anthropogenic sound; Bird population;

  Sammanfattning : Studier har visat att fåglar påverkas av ökade ljudnivåer och ljudfrekvenser (Kociolek et. Al. 2011). Olika fågelarter skiljer sig i känslighet vid störning av ljud. LÄS MER

 5. 5. Construction of a carbon-14 bomb-pulse dating calibration curve relevant for man

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Sonny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : Radiocarbon dating of human tissues has great potential in medical applications. A consequence of the complex path of radiocarbon to humans through diet is that the radiocarbon content of samples from human subjects is not directly comparable with the atmosphere's. LÄS MER