Sökning: "buller"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet buller.

 1. 1. ÖSTTYSK IDENTITET I NUTIDENS TYSKLAND - En studie om generationen efter murens fall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Mikael Buller; [2020-04-09]
  Nyckelord :DDR; Östtysk identitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : Syfte:Undersöka identiteten hos tyskar födda/uppväxta i f.d. DDR efter 1990.Teori:Bourdieus habitusbegrepp och sociala kapital. LÄS MER

 2. 2. Påverkar förskolemiljön barnens hörsel, uppmätt som otoakustiska distortionsprodukter?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sebastian Waltilla; [2020-03-09]
  Nyckelord :hörsel; förskola; barn; otoakustiska distorsionsprodukter; buller; arbetsmiljö; hearing; preschool; children; Otoacoustic emission; noise; Occupationasl Environment;

  Sammanfattning : The aim of this study was to assess if the preschool sound environment affects children's hearing, as measured by otoacoustic distortion products (DPOAE). To find out if the children’s hearing was affected by the time they spend in preschool, DPOAE amplitude in children with normal hearing function has been measured. LÄS MER

 3. 3. Stockholms tunnelbana kommer byggas ut. Buller kommer uppstå men ingen fara, bara tillfälligt : Att informera barn i årskurs ett om tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm med hjälp av illustrationer och text.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Olivia Martinz; [2020]
  Nyckelord :information design; informative illustration; design; cartoon; subway; Stockholm; informationsdesign; informativ illustration; design; serie; tunnelbana; Stockholm;

  Sammanfattning : Region Stockholm ansvarar för Stockholms kollektivtrafik och har som målsättning att den ska vara så välbyggd, lättillgänglig och pålitlig för alla som vistas i staden. Stockholms invånarantal är i ständig utvecklingsfas och det ställer krav på kollektivtrafiken, framförallt stadens tunnelbanesystem. LÄS MER

 4. 4. Är bullerreduktionen intill trafikerade vägar tillfredställande för boende i hus med träkonstruktion?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Ehsan Rahmani; Gabriel Valencia; [2020]
  Nyckelord :Ljud; buller; trä; trafik; ljudmätning.;

  Sammanfattning : Bullerreduktionen i väggar med lastbärande trästomme har undersökts för att se om denna typ av konstruktion kan placeras intill högt trafikerade vägar. I studien visas att det går att bygga träväggar i byggnader nära vägar med hög trafikbelastning. LÄS MER

 5. 5. Rätt byggnad på rätt plats : Fysisk planer för mindre kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Karlsson; Jonna Jansson; [2020]
  Nyckelord :: Gestaltning; fysisk planering; Bostadsområde; Våtmark; Arkitektur; Buller; Grönområde.;

  Sammanfattning : Vid fysisk planering förekommer ofta omständigheter under planeringens gång. Området Sköldstavägen beläget i Alvesta är idag en produktionsskog men ska bebyggas med bostäder. Med detta område följer tre omständigheter. Våtmark, närliggande arkitektoniska aspekter och buller från kommande verksamheter i närheten av platsen. LÄS MER