Sökning: "moving of an operation"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden moving of an operation.

 1. 1. The elephant in the room - A qualitative study about the child representative work in the adult psychiatry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Mårtensson; Klara Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Adult psychiatry; Child representative; Child as relatives; Child perspective; Mental illness;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och få en bättre förståelse för hur barnombuden inom vuxenpsykiatrin arbetar med barnperspektivet och hur barnombuden uppfattar sina möjligheter och begränsningar i att uppmärksamma barn som anhöriga inom vuxenpsykiatrin. Studien inriktar sig på Region Skånes barnombud och studiens empiriska material bygger på sex semistrukturerade intervjuer med barnombud runt om i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Robot Condition Monitoring and Production Simulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Karlsson; Fredrik Hörnqvist; [2018]
  Nyckelord :Robot Condition Monitoring Production Simulation SKF ABB IRB 6600 Vibration;

  Sammanfattning : The automated industry is in a growing phase and the human tasks is increasingly replaced by robots and other automation solutions. The increasing industry entails that the automations must be reliable and condition monitoring plays an important role in achieving that ambition. LÄS MER

 3. 3. Design av rengöringsrobot för operation i generiskthöglagersystem

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ernst Wickman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete på avancerad nivå av applicerad natur. Arbetet syftar till att utveckla en rengöringsrobot för användning inom uppdragsgivarens höglagersystem enligt uppdragsgivarens specifikationer och önskemål. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility in Business Model : The Chinese Context

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Stenberg; Thi-Xoan Vu; [2018]
  Nyckelord :Business Model; BM; Business Model Innovation; BMI; Corporate Social Responsibility; CSR; China; Chinese Context;

  Sammanfattning : When exploring business in China we noticed that companies behaved in a different way, Corporate Social Responsibility was seen as integrated in companies’ business models as an integral part in order for them to grow and sustain. This seemed to be a new approach to us as well as poorly discussed in the literature we had experienced. LÄS MER

 5. 5. Deep Reinforcement Learning for Adaptive Resource Allocation in Virtualized Network Functions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Simon Ignat; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Network Function Virtualization (NFV) is the transition from proprietary hardware functions to virtualized counterparts of them within the telecommunication industry. These virtualized counterparts are known as Virtualized Network Functions (VNFs) and are the main building blocks of NFV. LÄS MER