Sökning: "negative transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 192 uppsatser innehållade orden negative transfer.

 1. 1. Patienters upplevelser och erfarenheter av traumaomhändertagande : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sunniva Lund Menke; Susanne Mannelqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; Patient safety; Patient-centered care; Physical trauma; Trauma care; Fysiskt trauma; Patientsäkerhet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Trauma är vanligt förekommande internationellt och drabbar främst unga under livets fyra första årtionden. Dödligheten relaterat till trauma förväntas att fortsätta öka till 2030 i Sverige. Trauma orsakar såväl ett fysiskt som ett psykiskt lidande för patienter, samt skapar stora samhällskostnader. LÄS MER

 2. 2. Overcrowding och dess betydelse för omvårdnaden på en akutmottagning

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emmeline Göthe; Fanny Ekman; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; Nursing; Overcrowding; Patient safety; Akutmottagning; Overcrowding; Omvårdnad; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nedskärningar inom sjukvården har lett till att antalet akutmottagningar i Sverige minskat drastiskt. Vistelse- och väntetider ökar årligen. Fler patienter som väntar längre på akutsjukvård orsakar overcrowding på akutmottagningen. LÄS MER

 3. 3. Electrical wiring of Shewanella oneidensis MR-1 with osmium polymers of different redox potentials

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiska institutionen; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Laleh Tavakoli; [2021]
  Nyckelord :Analytical Chemistry; Bio-Analytical Chemistry; Electrochemistry; Bacteria; Osmium redox polymers; Shewanella Oneidensis MR-1; electrode; Microbial electrosynthesis; Electron transfer; Chemistry;

  Sammanfattning : The results of studies have shown that the several applications such as microbial electrochemical system (MES), bio-electrochemical systems (BESs) and production of beneficial chemicals are due to electrochemical connection among electrodes and microorganisms. The following two factors are important in choosing the microbe mediated electrochemical biosensors: I) Binding of bacterial cells on the electrode, II) Efficient electron transfer (EET) between the electrode and the cells by a mediator. LÄS MER

 4. 4. Hantera utmaningar i omvårdnaden av patienter med hjärtsvikt : En litteraturöversikt från sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Nolén; Mariya Nyrén; [2021]
  Nyckelord :Heart failure; lifestyle; literature review; nurse; nursing.; Hjärtsvikt; litteraturöversikt; livsstil; omvårdnad; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter med hjärtsvikt upplever en rad olika omvårdnadsproblem och symtom. Egenvårdsråd inom hjärtsvikt minskar symtomen och dödligheten, dock finns det svårigheter inom livsstilsförändringar. LÄS MER

 5. 5. How to Create a Better Version of Social Media : An investigation into positive and negative aspects of Facebook

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Stefan Liström; [2021]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Negative and Positive aspects;

  Sammanfattning : Social media services are used by around 60% of the world's population and the use is growing. Studies have shown that social media have both positive and negative effects on users and as social media is used by such a large part of the population and is used within many aspects of society it can have a very high impact on society in general. LÄS MER