Sökning: "äkthet"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet äkthet.

 1. 1. Avdragsrätt för ingående moms på rådgivningstjänster vid avyttring av dotterbolagsandelar : Bör striktare faktureringskrav tillämpas vid aktieavyttring i syfte att förebygga obefogade momsavdrag för rådgivningstjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Esbo; [2021]
  Nyckelord :mervärdesskatt; avdragsrätt för ingående mervärdesskatt; avyttring av dotterbolagsandelar; formella krav för avdragsrätt; materiella krav för avdragsrätt; innehåll i faktura; neutralitetsprincipen;

  Sammanfattning : Avdragsrätt för ingående moms regleras i 8 kap. 3 § 1 st. mervärdesskattelagen (1994:200) (ML), respektive artikel 168 i mervärdesskattedirektivet. Enligt ordalydelserna i bestämmelserna får en ekonomisk aktör avdrag för ingående moms på ett förvärv sominförskaffas till en mervärdesskattepliktig verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Personliga amatörfilmer, ett professionellt bildberättande inom reklamfilm? : Analys av personliga amatörfilmer i fyra reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Grete Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Amatörfilm; äkthet; reklamfilm; personligt; hemmafilm; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Personliga amatörfilmer och hemmafilmer används allt mer av bland annatvarumärkesjättar i sin marknadsföring. Estetiken i amatörfilmerna går totalt emot detekniska aspekterna i professionell film där bland annat kvaliteten är mycket lägre iamatörfilm. LÄS MER

 3. 3. Safe Second : En tryggare begagnathandel direkt från Android-enheten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :May Chimklai; [2021]
  Nyckelord :Android Studio; NoSQL; Firebase; Databas; Begagnathandel; Second Hand;

  Sammanfattning : Den mänskliga klimatpåverkan i Sverige påstås vara i genomsnitt åtta ton per person årligen, vilket är långt ifrån Parisavtalets mål som innebär att den genomsnittliga globala utsläppen bör som högst vara ett ton per person. Under år 2017 uppskattades svenskarnas klimatpåverkan från klädinköp till 4,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter sammanlagt under plaggets livslängd. LÄS MER

 4. 4. Det här är inte ett betalt samarbete

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Dounya Gehlin; Cecilia Kruskopf; [2020]
  Nyckelord :Parasocial interaktion; eWOM; äkthet; influencers; Instagram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur parasocial interaktion upplevs i form av en influencers äkthet från följarens perspektiv på Instagram, med ett fokus på betalda samarbeten. Studien undersöker hur följarna upplever influencers äkthet med hjälp av tre arbetsfrågeställningar samt huvudfrågeställningen: ‘Hur upplevs parasocial interaktion i form av en influencers äkthet i betalda samarbeten på Instagram?’. LÄS MER

 5. 5. En perfekt balans : En kvalitativ studie om digital marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Andreas Bauer; Emil Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Musikbranschen; digital marknadsföring; sociala medier; artist; festival; arrangör.;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar på att skapa en bild av hur mindre artister bör marknadsföras digitalt. Huvudfokuset ligger på festivalspelningar där flertal artister spelar under antingen en dag eller flera dagar. Intervjuer har gjorts med ett antal mindre artister samt managers för att få deras syn på hur de marknadsför sig själva. LÄS MER