Sökning: "noryd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet noryd.

 1. 1. Byrårotationens påverkan : Revisorns syn på byrårotation - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rickard Noryd; Rasmus Bergkvist; Araa Mustafa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Revisorn i familjeföretaget : En studie om revisorns roller och familjeföretagets karaktärsdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Frida Petersson; Agneta Noryd; [2015]
  Nyckelord :auditing; roles of the auditor; family businesses; the characteristics of family businesses; revision; revisorns roller; familjeföretag; familjeföretagets karaktärsdrag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Familjeföretag är en dominerande företagsform i många ekonomier. Trots detta finns förhållandevis få studier på området. Familjeföretag innehar flertalet karaktärsdrag vilka utmärker dem som företagsform. LÄS MER