Sökning: "auditing"

Visar resultat 1 - 5 av 769 uppsatser innehållade ordet auditing.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill - revisorns arbetsgång och perspektiv på goodwill

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Svantesson; Karl-Henrik Hagebris; Erik Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment; Auditor; Auditable; Timeliness; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: the purpose of this thesis is to increase the understanding of auditors' management and views on goodwill management in accordance with current IFRS regulations. Methodology: The thesis has a qualitative method built up with semi-structured interviews with 7 auditors from big-4 and various smaller agencies. LÄS MER

 2. 2. Vad styr revisorers anmärkningar på börsnoterade bolags redovisning under ISA-701? : En kvantitativ studie av ISA-701

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellen Johansson; Layla Taher; [2022]
  Nyckelord :audit tenure; Big 4 Auditing; Key Audit Matter; Key Audit Matter; revisionskvalite; informationsassymetrier; ägarkoncentration; företagskomplexitet; företagsstorlek;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och förklarar vilka faktorer som påverkar antalet problemområden som revisorn identifierar i form av Key Audit Matter-anmärkningar. Studien undersöker om den nya regleringen som ökar kravet på revisorerna, kan hitta samband mellan antalet KAM-anmärkningar i revisionsberättelsen och andra oberoende variabler. LÄS MER

 3. 3. Det måste börja med motiverade och kreativa medarbetare : En studie om hur distansarbetet påverkat medarbetares uppfattning av Empowerment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Andersson; Hannah Berglén Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Empowerment; Management by Empowerment; Leadership; Coaching; Modeling; Career Path Development; Commitment; Information; Self-determination; Power;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för hur medarbetarnas uppfattning av Empowerment förändrats till följd av att helt eller delvis arbeta på distans. Metod: Studien har en kvalitativ utgångspunkt med en deduktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom mindre revisionsbyråer : Drivande faktorer bakom förändring och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Sperens; Johanna Wallfors; [2022]
  Nyckelord :Digitalization; Auditing; Institutional Theory; Institutional Logic; Professional Logic; Commercial Logic;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för digitaliseringens påverkan på mindre revisionsbyråer. Studien undersöker hur den professionella och kommersiella logiken påverkar företagets och de anställdas syn på förändringar drivna av digitalisering.  Metod: Den genomförda studien är en fallstudie med deduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Lönekartläggning, ett medel för att uppnå jämställda löner? : En analys av de svenska reglerna om lönekartläggning och Europeiska kommissionens förslag till ett direktiv om insyn i lönesättningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alice Törnlund; [2022]
  Nyckelord :Lönekartläggning; Arbetsrätt; Lönetransparens; lönediskriminering;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine whether the Swedish rules on pay auditing fulfill their aim. It also analyses the European Commission’s proposal for a directive on pay transparency and its possible effects on the Swedish pay audit rules and labour law model. LÄS MER