Sökning: "omvårdnad och amputation"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden omvårdnad och amputation.

 1. 1. Personers upplevelse av att leva med fantomsmärta: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joakim Hedman; Frida Ölund; [2020]
  Nyckelord :fantomsmärta; fantomfenomen; fantomsensationer; upplevelse; litteraturstudie; innehållsanalys; kvalitativ; omvårdnad;

  Sammanfattning : Fantomsmärta beskrivs som en smärtfull sensation i en kroppsdel som inte längre finns kvar. Fantomsmärta är ett vanligt fenomen som kan uppkomma efter amputation av en kroppsdel eller vid en ryggmärgsskada. För många finns smärtan kvar i flera år och några lever med den livet ut. LÄS MER

 2. 2. Att leva med diabetiska fotsår : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Veronica Jägrot; Philip Ohlén; [2019]
  Nyckelord :Diabetiska fotsår; Hälsofrämjande omvårdnad; Lidande; Personupplevelser; Smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes orsakar ofta flera olika komplikationer däribland fotsår. Orsaken till uppkomsten är huvudsakligen neuropati och/eller perifer kärlsjukdom. Diabetesfotsår är den generellt vanligaste orsaken till att patienter med diabetes blir inlagda på sjukhus. Såren kan leda till infektioner, gangrän, amputation och även död. LÄS MER

 3. 3. En lättnad eller en saknad? : Patienters upplevelse av att ha genomgått en benamputation orsakad av diabetes.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Berg; Johanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Amputation; Diabetes; Patients experiences.; Amputation; Diabetes; Patienters upplevelser.;

  Sammanfattning : Diabetes progredierar mot ett folkhälsoproblem, vilket innebär att prevalensen av sjukdomen ökar drastiskt i hela världen. Sjukdomen medför en rad komplikationer, varav benamputation är en av de mer livsomvälvande komplikationerna. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar livskvalitet efter en ögonamputation - en litteraturstudie : Att leva med en ögonprotes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Anke Christiane von Belino-Bielinowicz; [2018]
  Nyckelord :eye enucleation; eye evisceration; artificial eye; quality of life; adults; nursing; Ögonamputation; enukleation; evisceration; ögonprotes; livskvalitet; vuxna; omvårdnad;

  Sammanfattning : En ögonamputation innebär en livslång begränsning av synfunktionen vilket kan förväntas påverka livskvaliteten. Syftet var att identifiera faktorer som påverkade livskvalitet på lång sikt efter en ögonamputation i vuxen ålder samt att beskriva hur livskvaliteten påverkades. LÄS MER

 5. 5. Domäner av betydelse för hälsorelaterad livskvalitet hos personer med diabetesfotsår : Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Alexander Ehrs; Ban Abro; [2018]
  Nyckelord :Diabetic foot ulcer; health related quality of life; domains; measuring instruments.; Diabetesfotsår; hälsorelaterad livskvalitet; domäner; mätinstrument.;

  Sammanfattning : Bakgrund diabetes är en allvarlig och vanligt förekommande sjukdom. Av personer som drabbas av diabetes beräknas 15 procent någon gång i livet drabbas av komplikationen diabetesfotsår som ökar risken för infektioner och amputation. LÄS MER