Sökning: "onlinebank"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet onlinebank.

  1. 1. Kundlojalitet – En skadeskjuten bankforms räddning : En kvantitativ studie kring olika faktorers påverkan på traditionella bankkunders kundlojalitet.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Felix Hallgren; Eric Svensson; [2017]
    Nyckelord :kundlojalitet; benägenhet att byta bank; byteskostnader; varumärkeslojalitet; relationskvalité; onlinebank; traditionell bank;

    Sammanfattning : .... LÄS MER