Sökning: "optimum pressure"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden optimum pressure.

 1. 1. Vägsaltets påverkan på närliggande vegetation, mark samt närliggande slitlager

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jakob Frängsmyr; Stina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :vägsalt; struktur; halkbekämpning; jord; lignoser; påverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att göra en litteraturstudie och sammanställa fakta om hur vägsalt (NaCl, natriumklorid) påverkar vår stadsmiljö samt att få en överblick hur vegetation, slitlager och markytor i närheten av saltbehandlade vägar påverkas av den höga saltningsintensiteten. I arbetet ingår också en kartläggning av vilka andra alternativ och metoder till salt som provats för att eventuellt kunna vara likvärdiga eller bättre i sin funktion och inte vara lika skadliga som salt är för miljön. LÄS MER

 2. 2. Ljudmaskering i kontorslandskap : En studie om optimering av ljudmaskeringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Filip Garpensvärd; Anton Knutar; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis contains a study of how sound masking systems can be implemented in existing open-plan offices in order to lower the speech intelligibility. The purpose is to investigate how to optimize the sound pressure level and frequency response for a sound masking system. LÄS MER

 3. 3. VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS Geometrical optimisation through FE-modelling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Björn Elfving; Aron Sandström; [2020]
  Nyckelord :Access-shafts; FE-modelling; Plaxis; Robot; Elliptical; Circular; Optimisation; Geotechnical; Engineering; Retaining; Structures; Tunnel; Soil; Interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanisation is causing densification of cities and more and more facilities are being placed in the underground to utilise the urban space as efficiently as possible. Access to the underground is obtained by constructing vertical access shafts. LÄS MER

 4. 4. Bakteriell Cellulosa-tillverkning från Melass genom Kombucha-fermentering

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; [2019]
  Nyckelord :Bacterial Cellulose; Molasses; Kombucha;

  Sammanfattning : As the global plastic consumption is increasing, an innovative substitute for petroleum-based product must be developed towards a more sustainable society. Cellulose is the most abundant biopolymer on earth having potential because of its biodegradability and is produced from renewable resources. LÄS MER

 5. 5. Best Before : A selective service life analysis of denim fabrics with a focus on washing and drying degradation to optimize their recycling efficiency

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Marie Schlich; Joanna Neuss; [2019]
  Nyckelord :Denim; Recycling; Service Life Analysis; Material Utilisation; Use Optimisation; Circular Economy; Closed Loop Recycling; Fabric Degradation; Circularity; Recycling Efficiency;

  Sammanfattning : Resource scarcity and increasing environmental pressure have raised the stakes for rethinking material efficiency and textile recycling potential. As current practices fail to feed a closed loop recycling system, this research aims to contribute to the improvement of prevailing practices regarding denim as one of the most popular apparel materials worldwide while focusing on the issue of increasing amounts of discarded post-consumer textiles. LÄS MER