Sökning: "oscillation"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet oscillation.

 1. 1. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 2. 2. ENSO teleconnections - Analysis of time lag between tropical Pacific sea surface temperature and climate and vegetation anomalies

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Jiri Navrátil; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem Analysis; ENSO; teleconnections; climate; NDVI; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : El Niño-Southern Oscillation (ENSO) affects weather and climate in regions spread all around the Earth via teleconnections. While quite a lot of research has been done on recognizing what regions are affected by these and what is the sign of the associated temperature, rainfall and vegetation anomalies, not that much attention has been paid to the timing of the impacts with respect to the ENSO state. LÄS MER

 3. 3. Konstnärlig forskning = poetik? En studie av de första doktorsavhandlingarna i litterär gestaltning i relation till poetiken som litterär tradition och modern genre

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Mia Quirin; [2019-11-28]
  Nyckelord :Poetics; Authors’ Poetics; Artistic Research in Literary Composition;

  Sammanfattning : In an article published in the Swedish Research Council’s Artistic Research Yearbook from 2004, the author andliterary scholar Gunnar D Hansson indicated that artistic research in literary composition is comparable to or evensynonymous with poetics. In light of such a comparison, this essay seeks to examine how the first four Swedishdissertations in literary composition can be said to practice poetics. LÄS MER

 4. 4. Dispersion management and characterization of ultrashort laser pulses for the optimization of parametric processes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Axel Elfving; [2019]
  Nyckelord :frequency resolved optical gating; optical parametric amplification; difference frequency generation; nonlinear optics; laser pulse compression; lasers; optics; Technology and Engineering; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis set out to continue the development of a short-wave infrared (SWIR) optical parametric amplifier (OPA). The system is based on a Yb-ber chirped pulse amplification (CPA) laser delivering 400 fs long pulses, centered around 1030 nm, at 200 kHz repetition rate and 40 W average power. LÄS MER

 5. 5. GPS-oscillation-robust Localization and Visionaided Odometry Estimation

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :HONGYI CHEN; [2019]
  Nyckelord :Adaptive Extended Kalman Filter; Localization; Stereo visual odometry; GPS outage; Adaptivt förlängt Kalmanfilter; lokalisering; stereovisuell odometri; GPS avbrott;

  Sammanfattning : GPS/IMU integrated systems are commonly used for vehicle navigation. The algorithm for this coupled system is normally based on Kalman filter. However, oscillated GPS measurements in the urban environment can lead to localization divergence easily. LÄS MER