Sökning: "paradigm shift"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade orden paradigm shift.

 1. 1. Barcelona gives way to green infrastructure : Les Glòries urban transformation as a case study of citizen participation

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Ariadna Baró Planella; [2019]
  Nyckelord :Green infrastructure; Barcelona; Les Glòries; Citizen Participation; Sustainability in cities;

  Sammanfattning : Nowadays, there are more population concentrated in urban areas rather than in rural areas. This process of urbanization has altered natural processes in addition to landscape modification. The green in cities has become more and more fragmented, leading to the degradation and loss of many ecosystem services. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ellen Palage; [2019]
  Nyckelord :BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

  Sammanfattning : Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. LÄS MER

 3. 3. Hi-Vision - en arbetsmiljöstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mikael Dahlquist; [2019]
  Nyckelord :virtual reality; timmerlasbilar; helkroppsvibrationer;

  Sammanfattning : Ever since the chainsaw was introduced on a broad market during the 1950s, the effects of new technology on efficiency and work environment has been studied. Today we stand before a paradigm shift of how we operate logging cranes on timber trucks. LÄS MER

 4. 4. Legal Rights to Nature as a Fundamental Step towards a Planet in Harmony : Exemplified by the process that led up to Ecuador’s Constitution of 2008

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Torstensson Portocarrero; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Rights of Nature is an emerging concept within sustainable development, it states that the current environmental laws are not enough to protect nature from human harm. The movement emphasize the need to acknowledge other living entities in our law systems, regardless of their use or benefit for humans. LÄS MER

 5. 5. Databearbetning på Ringhals

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jakob Lindskog; Robin Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :LSTM; GRU; Predictive Maintenance; Neural networks; Databearbetning; Ringhals; LSTM; GRU; Prediktivt Underhåll; Kärnkraft; Neurala nätverk;

  Sammanfattning : Den nya generationens digitalisering har slagit rot i samhället. Algoritmer och datamodeller styr nyhetsflödet i social media, röststyr mobilen genom att tolka rösten och självstyr bilen, helt och hållet i autonoma fordon. LÄS MER