Sökning: "personalbefrämjande åtgärder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden personalbefrämjande åtgärder.

  1. 1. Personalbefrämjande åtgärder i företagens strategiarbete

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

    Författare :Åsa Carlsson; Anna Lindqvist; Lena Öman; [2004]
    Nyckelord :personalbefrämjande åtgärder; strategi; friskvård; nyckeltal;

    Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att ta reda på vilka nyckeltal som de undersökta företagen använder och hur de ingår i företagens strategiarbete när det gäller personalbefrämjande åtgärder. Vi har konstaterat att personalbefrämjande åtgärder och nyckeltal ingår i strategiarbetet hos de undersökta företagen. LÄS MER