Sökning: "rådasjön"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rådasjön.

 1. 1. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Magdalena Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Sammanfattning : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. LÄS MER

 2. 2. Regnoväder och erosion : Ravinskadorna efter oväderstillfället i Hagfors kommun 4-5 augusti 2004

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för natur och miljö; Karlstads universitet/Institutionen för natur och miljö

  Författare :Linda Andersson; Veronica Höiseth Borg; [2008]
  Nyckelord :ravin; klimat; oväder; erosion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den senaste tidens förändringar då det gäller klimatet är en väl debatterad fråga i dagens samhälle. Att vi går mot varmare tider här på jorden är konstaterat, liksom de konsekvenser som uppvisats av ett redan varmare klimat. Eftersom det blir varmare här på jorden förändras också vädersystemen. LÄS MER