Sökning: "rörstöd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet rörstöd.

 1. 1. Hållfasthetsberäkning av rörstöd

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Oskar Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Examensarbetet är utfört på Preemraff Lysekil som är ägt av Preem AB och är Skandinaviens största oljeraffinaderi. I ett oljeraffinaderi finns det mängder av olika rörledningar i alla längder och dimensioner. Rörstöd används för att hålla rörledningarna i rätt position och för att minska spänningar i rören. LÄS MER

 2. 2. Vätskeslag i rörsystem : Experimentell utvärdering av rörstödens samt rörets utformning och dess inverkan på vätskeslag i rörsystem 

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Kristoffer Rhedin; Simon Mattsson Sjödin; [2018]
  Nyckelord :water hammering; fluid hammering; hydraulic shock; mathematical models; liquid hammer prediction; liquid hammer handbook; pipe mounting brackets; vätskeslag; tryckslag; tryckstöt; tryckvåg; trycktransienter; rörstöd; rörsystem; rörkomponenter;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att identifiera en robust ingenjörsmetodik för approximation av sannolikhet och konsekvens (risken) vid vätskeslag i ett specifikt rörsystem. Arbetet har utförts i form av kvalitativa studier med verifierande experiment av analytiska beräkningsresultat. LÄS MER