Sökning: "reaction coefficient"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden reaction coefficient.

 1. 1. Image-driven simulation of brain tumors using a reaction-diffusion mathematical model

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för medicinsk teknik

  Författare :Kristos Qiqi; [2023]
  Nyckelord :brain tumor; cancer; mathematical model; simulation; magnetic resonance images; hjärntumör; cancer; matematisk model; simulering; magnetresonanstomografi bilder;

  Sammanfattning : Brain tumors pose a big challenge in the field of neuro-oncology. Gliomas are the largest subgroup. Magnetic resonance imaging is a non-invasive tool for detecting and characterizing these tumors. Mathematical models, such as the reaction-diffusion equation, can be used for understanding the intricate behavior of gliomas. LÄS MER

 2. 2. Model-Observation Comparisons of O+ Concentrations in the Martian Ionosphere

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Chinmaya Nagar; [2023]
  Nyckelord :MAVEN; NGIMS; Martian; Ionosphere; Fehsenfeld; Tenewitz;

  Sammanfattning : A few years ago, the charge-transfer reaction CO2+  +  O ⟶ O+ + CO2 was investigated experimentally for the first time since the study by Fehsenfeld et al., (1970). This new investigation was conducted by Tenewitz et al., (2018). LÄS MER

 3. 3. The initial steps in the pursuit to diagnose trimethylaminuria with liquid chromatography-tandem mass spectrometry and UniSpray ionization at CMMS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Cristian Fransson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trimethylaminuria is an autosomal recessive disorder characterized by a decreased oxidation capacity of trimethylamine to trimethylamine-N-oxide in the liver. The condition is diagnosed by estimating concentrations of trimethylamine and trimethylamine-N-oxide in human urine and then evaluating their respective creatinine ratios and the oxidation efficiency percentage. LÄS MER

 4. 4. Gas Chromatography Mass Spectrometry Analysis of Epoxides in Gas Phase Reactions

  Master-uppsats, KTH/Kemi

  Författare :Stephanie Kylington; [2022]
  Nyckelord :organic peroxy radicals; unsaturated alkenes; TD-GCMS; Tenax® TA; internal standard; organiska peroxidradikaler; omättade alkener; TD-GCMS; Tenax® TA; intern standard;

  Sammanfattning : En nyligen genomförd studie visade att reaktioner mellan vissa radikaler och omättade alkener är snabbare vid rumstemperatur än vad man tidigare har trott. Dessa reaktioner är viktiga för atmosfäriska oxidationscykler och följaktligen var syftet med detta masterprojekt att beräkna hastighetskonstanterna för dessa reaktioner mellan metyljodid och 1-jodidpentan med tetrametyletylen, isopren och limonen vid rumstemperatur genom att kvantifiera respektive epoxid; tetrametyloxiran, isoprenmonoxid och limonen 1,2 epoxid, som producerades. LÄS MER

 5. 5. Thermal Initiation of Energetic Materials Caused by Hot Fragments

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Sirak Ghebreamlak; [2022]
  Nyckelord :Applied mathematics; computational mathematics; heat equation; thermal initiation; chemical kinetics; energetic materials; Tillämpad matematik; beräkningsteknik; värmeledningsekvationen; termisk initiering; kinetik; energetiska material;

  Sammanfattning : The cause of unintentional initiations of energetic materials is an important area of study due to the risks that comes with storing energetic materials such as high explosives. The current models used to simulate the process of heating energetic materials by a hot metal fragment do not give reliable predictions. LÄS MER