Sökning: "rojas"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet rojas.

 1. 1. Optimization Methods for Snow Removal of Bus Stops

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Tillämpad matematik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Corina Hüni; [2023]
  Nyckelord :Snow removal; Travelling Salseman Problem with Time Windows; Heuristic; Local search; Tabu search; Snöröjning; Handelsresandeproblemet med Tidsfönster; Heuristik; Lokalsökning; Tabusökning;

  Sammanfattning : Snow removal is an important optimization problem in countries with snowfall. Bus stops can only be cleared after the adjacent street is cleared. LÄS MER

 2. 2. Kriminalvårdares tillämpade copingstrategier för att hantera sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefin Rehnberg; Liselotte Rojas Urrutia; [2023]
  Nyckelord :correctional officers; coping-strategies; workload; overcrowding; understaffing;

  Sammanfattning : Det föreligger en svårhanterlig arbetssituation med platsbrist och underbemanning inom Kriminalvården. En genomgående kris med överbeläggningar och hög personalomsättning medför en genomträngande arbetsbelastning. Tidigare forskning är begränsad i omfattning både nationellt och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Digital assisterande teknik : -ett stöd för nyanlända elevers språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Zinab Taki; Paola Whittle Rojas; [2023]
  Nyckelord :Digital assisterande teknik; inkludering; nyanlända elever; språkutveckling; translanguaging;

  Sammanfattning : Den här studien strävar efter att synliggöra hur digital assisterande teknik i undervisningen kan främja nyanlända elevers språkutveckling. Syftet med studien är således att ta reda på hur några pedagoger uppfattar och använder digital assisterande teknik som ett stöd i undervisning av nyanlända elever. LÄS MER

 4. 4. GROOMING - KONTAKT MED BARN I SEXUELLT SYFTE PÅ NÄTET : Förövarnas fiskechatt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Charlotta Gurestam; Fabiola Rojas; Myka Sulin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Trade-offs between land conservation and agricultural production: Case study of the Spanish Lookout area and the Belize Maya Forest Reserve

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tomas Castro Rojas; [2022]
  Nyckelord :LULUCF; agriculture; deforestation frontiers; remote sensing; biodiversity; Social Sciences;

  Sammanfattning : Habitat destruction (evidenced in land use change) represents one of the biggest threats to environmental resources and biodiversity. In the tropics, this threat is maximized as deforestation frontiers have expanded into natural ecosystems at increasing rates over the last decades for agricultural cropping and livestock husbandry. LÄS MER