Sökning: "rumination"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet rumination.

 1. 1. The Neurobiology of Ketamine and Addiction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Simon Nyqvist Ghashghaian; [2018]
  Nyckelord :ketamine; neuroscience; addiction; depression;

  Sammanfattning : Ketamine is a dissociative anesthetic prescription drug and has been used for general anesthesia. The research surrounding this chemical compound has revealed conflicting evidence of its potential use in health care and addiction treatment. LÄS MER

 2. 2. Dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande och coping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sven Koch; Emil Krüger; [2017]
  Nyckelord :Mindfulness; emotion regulation; rumination; coping; sports; mediation analysis; Mindfulness; emotionsreglering; ältande; coping; idrott; medieringsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att genom medieringsanalyser pröva delar av Birrer, Morgan och Röthlin’s (2012) modell, detta genom att vid tre mättillfällen undersöka samband mellan dispositionell mindfulness, emotionsreglering, ältande samt coping. Som underlag för studien användes en enkät som sammanlagt 168 deltagare, varav 107 män och 61 kvinnor besvarade. LÄS MER

 3. 3. Direkta effekter av Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi som indikerad preventiv insats via internet för ungdomar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hampus Haglund; Emilia Niva; [2016]
  Nyckelord :adolescents; internet-based intervention; indicated prevention; rumination-focused cognitive-behaviour therapy; repetitive negative thinking; stress; depression; anxiety; ungdomar; internetprevention; indikerad prevention; Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi; repetitivt negativt tänkande; stress; depression; ångest;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Social ångest och emotionsreglering hos ungdomar: Könsskillnader i prevalens samt i predicerande och modererande effekter av oro, ruminering och undantryckande över tid

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Johan Ekberg; Carl Rosén; [2016]
  Nyckelord :social anxiety; emotion regulation; rumination; worry; suppression; adolescence; social ångest; emotionsreglering; ruminering; oro; undantryckande; adolescensen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi via internet: En indikerad preventiv insats för ungdomar

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sara Andersson; Malin Berglund; [2015]
  Nyckelord :single case; indicated prevention; internet; adolescents; rumination-focused cognitive therapy; single case; indikerad prevention; internet; ungdomar; rumineringsfokuserad kognitiv beteendeterapi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER