Sökning: "sängläge komplikationer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sängläge komplikationer.

  1. 1. Nutritions betydelse för förbyggande av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Mostafa Yari; Nazir Khalid; [2011]
    Nyckelord :Höftfraktur; Nutrition Omvårdnad; Trycksår; Hip fracture; Nutrition Patient care; Pressure ulcers.;

    Sammanfattning : Trycksår är en komplikation hos patienter med höftfraktur som ofta tillskrivs sängläge men som kan uppstå vid olika långvariga inaktivitet och belastningstillstånd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka eventuellt sambandet mellan nutrition och förebyggandet av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur. LÄS MER