Sökning: "såga trä"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden såga trä.

 1. 1. Masonites flexibla byggsystem - Utformning av skarvbeslag för hopfogning av prefabricerade väggelement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Emil Edvinsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Masonites flexibla byggsystem, är ett byggsystem utvecklat av Masonites Beams AB för flervåningshus, bostäder och kontor i trä.  System är anpassat så att det i största möjliga utsträckning går att använda sig av prefabricerade element direkt från fabrik, för att sedan hopfogas med mekaniska förband på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av kombisåg

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Noor Mohammed Yasin; Rua Dawood; [2013]
  Nyckelord :Såg; EKA; produktutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar det examensarbete som genomförts av Rua Dawood och Noor M. Yasin, vårterminen 2013 vid Mälardalens högskola. Rapporten redogör för den design- och funktionsmässiga utvecklingen av en såg, med hänsyn till det uppdragsgivande företagets sortiment och användares önskemål. LÄS MER