Sökning: "Illustrator"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Illustrator.

 1. 1. Ordlöv och barrbokstäver : Mening och materialitet i fyra bilderböcker från 00- och 10-tal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sarah Nordgren; [2020]
  Nyckelord :Meaning; Materiality; Picture books; Performativity; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och Gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotics; Diffraction; Picture; Text; Paratext; Mimesis; Picture book theory; Iconicity; Reader; Mening; Materialitet; Bilderböcker; Performativitet; Eve Kosofsky Sedgwick; Karen Barad; Maria Nikolajeva; Elina Druker; Gittan och gråvargarna; I skogen; Vem ser Dim?; Vi blåste bort ibland; Pija Lindenbaum; Eva Lindström; Maria Nilsson Thore; Viveka Sjögren; Semiotik; Diffraktion; Bild; Text; Paratext; Mimesis; Bilderboksteori; Ikonicitet; Läsare;

  Sammanfattning : This essay aims to understand how meaning and materiality work in four picture books from the 00s and 10s; Gittan och gråvargarna by Pija Lindenbaum, I skogen by Eva Lindström, Vem ser Dim? by Maria Nilsson Thore and Vi blåste bort ibland by Viveka Sjögren. The essay uses two theoretical works about picture books: Bilderbokens pusselbitar by Maria Nikolajeva and Modernismens bilder – Den moderna bilderboken i Norden by Elina Druker. LÄS MER

 2. 2. The Left Hand Slowly Beckons

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Marcus Jernberger; [2020]
  Nyckelord :Illustration; weird-fiction;

  Sammanfattning : In my Bachelor’s project I have attempted to explore and develop my relationship with the amorphous concept that is ”style”. As an illustrator I am sometimes torn between the idea of having a single recognizable style or to be experimental and to use aesthetics as a tool rather than a signifier of a personal brand. LÄS MER

 3. 3. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 4. 4. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rasmus Efraimsson; [2019]
  Nyckelord :idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Sammanfattning : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. LÄS MER

 5. 5. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Österberg; [2019]
  Nyckelord :Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Sammanfattning : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. LÄS MER