Sökning: "Illustrator"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet Illustrator.

 1. 1. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 2. 2. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rasmus Efraimsson; [2019]
  Nyckelord :idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Sammanfattning : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. LÄS MER

 3. 3. Transportation demands : of chilled and frozen groceries

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Österberg; [2019]
  Nyckelord :Backpack; Bag; Food Transportation; Groceries; Industrial Design Engineer; Sustainable Design; Hållbar Design; Livsmedel; Matvarutransport; Teknisk Design; Ryggsäck; Väska;

  Sammanfattning : Today focus on the environemnt is bigger than ever before. UN writes in their climate agenda that they by 2030want to cut the food waste per capita in half. LÄS MER

 4. 4. Visuell upplysning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Henrik Petersson; [2019]
  Nyckelord :Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator; Buddhism; pratityasamutpada; design; Adobe; Photoshop; Illustrator;

  Sammanfattning : I detta arbete illustrerar jag den buddhistiska tanke som kallas pratityasamutpada, som saknar svensk översättning men på engelska kallas dependent origination och handlar om att alla fenomen uppkommit på grund av andra fenomen. För detta ritar jag på frihand i Photoshop ett flertal svarta cirklar med låg opacitet som jag placerar delvis omlott. LÄS MER

 5. 5. Analys av tre icke-heteronormativa bilderböcker : En kombination av vetenskapliga analysmetoder och queeranalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Linnéa Olsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturanalys; Barnboksanalys; Bilderboksanalys; Queerperspektiv; Queerteori; Icke-heteronormativ;

  Sammanfattning : My intention with this paper is to see if I can do a literature analysis by combining a queer perspective analysis with a classic literary-scientific analysis to get a wider perspective on three Swedish picture books. The picture books has a non-heteronomous family constellation since the main characters of the books are a  pair of homosexual giraffes. LÄS MER