Sökning: "Informationsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 370 uppsatser innehållade ordet Informationsdesign.

 1. 1. Designa begripligt på nätet : En undersökning om utmaningar relaterade till implementering av intranät.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kajsa Fogelberg; [2022]
  Nyckelord :Informationsdesign; textdesign; self-efficacy; användarbehov; teknikinformation; intranät; multimodala texter.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom ämnet informationsdesign, inriktning text fokuserar på hur motiverande instruktioner och grafisk form kan bidra till effektivare användning på ett nytt intranät. Undersökningen har genomförts i samarbete med Katrineholms kommun och syftet är att skapa en gestaltning som bidrar till användarvänligheten för användarna i samband med ny lansering av intranät. LÄS MER

 2. 2. Inkludering i virtuella miljöer : Med fokus på spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Annala; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Hypermasculinity; Videogames; Gaming; Sexism; Exclusion; Spatial design; Information design; Computer games; Digital environment; Inkludering; Hypermaskulinitet; Videogames; Gaming; Sexism; Exkludering; Rumslig gestaltning; Informations design; Dataspel; Digital miljö;

  Sammanfattning : This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. LÄS MER

 3. 3. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 4. 4. Att illustrera vägen till ett nytt hjärta : En studie i att informera om hjärttransplantation med hjälp av informativa illustrationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Feldgrill; [2022]
  Nyckelord :Informativ illustration; medicinsk illustration;

  Sammanfattning : This study is a bachelor thesis in the field of Information design with focus on Informative illustration. The purpose of the thesis is to investigate how to illustrate information about heart transplantation that is easy to interpret while also not causing discomfort, with a focus on the abstraction level of the illustration. LÄS MER

 5. 5. "Varför tänds inte den röda lampan?" : Riktlinjer gällande färgsättning för god tillgänglighet av information på webben för personer med defekt färgseende.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Sandström; [2022]
  Nyckelord :Färgblindhet; Färgsättning; Webbdesign; Informationsdesign; GUI; Tillgänglighet;

  Sammanfattning : Omkring 10% av befolkningen lider av defekt färgseende. De flesta, upptill 99%, av dessa är röd-grön färgblinda. Den sista procenten delasmellan totalt färgblinda och de med gul-blå färgblindhet. LÄS MER