Sökning: "Informationsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet Informationsdesign.

 1. 1. Hur flersituationella texter kan designas utifrån ungdomars läsförståelse och situation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ottilia Svensson; [2023]
  Nyckelord :Multi-situational text; textsearch; reading comprehension; informationsdesign; textdesign and comprehensibility.; Flersituationell text; textsökning; läsförståelse; informationsdesign; textdesign och begriplighet.;

  Sammanfattning : Myndigheter informerar via texter på sin webbplats om vilka rättigheter och möjligheter varje individ har beroende på vilken situation individen befinner sig i, till exempel hur en individ som studerar på halvtid kan ansöka om ett studiebidrag. Dessa texter vänder sig oftast till flera individer i olika situationer och den här typen av text går att kalla för flersituationell. LÄS MER

 2. 2. Nytänkande design av karaktärsskapande i spelvärlden : Med fokus på minoritetsgruppen icke-binära

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Josephine Svärd; [2023]
  Nyckelord :minoritetsgrupp; icke-binär; videogames; gaming; sexism; inkludering; exkludering; informationsdesign; informativ illustration; dataspel; spelkaraktärer; hypermaskulinitet; karaktärsskapande; könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Detta är en studie för examensarbete i Informationsdesign med inriktning Informativ Illustration. Syftet med examensarbetet är att undersöka hur minoriteten ickebinära spelkaraktärer representeras i dagens spelvärld, hur de kan illustreras med fokus på karaktärens narrativ, egenskaper och design. LÄS MER

 3. 3. Begriplighet i ett standardiserat köpekontrakt för köp av fastighet: en studie om hur juridiskt språk kan göras begripligt för lekmän

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Allvin; [2023]
  Nyckelord :Begriplighet; köpekontrakt; läsbarhetsanalys; textdesign; informationsdesign; human-centered design; fackspråk; typografi och grafisk form. ;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i text- och informationsdesign. Utgångspunkten för studien har varit att mottagaren av en text ska kunna förstå innehållet utan att inneha, för området, specifik förkunskap eller utbildning. Denna studie har undersökt fem paragrafer i ett standardiserat köpekontrakt vid köp av fastighet. LÄS MER

 4. 4. Att skapa nyfikenhet inför en flygande pumpa : En studie i hur text och kontext kan skapa intresse för bilder som kan tala för sig själva

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linnea Edberg; [2023]
  Nyckelord :text design; information design; text-picture interaction; social media; Instagram; semiotics; visual perception; pop-out effect; reading order; textdesign; informationsdesign; text och bild i samverkan; sociala medier; Instagram; semiotik; visuell perception; pop-out-effekt; läsordning;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete i informationsdesign, med inriktning på textdesign. Syftet är att undersöka sätt att använda text för att förstärka och förtydliga den bildbaserade kommunikationen på Instagram. LÄS MER

 5. 5. Digitalt anpassad information för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Zoort; [2023]
  Nyckelord :Text design; dyslexia; reading and writing difficulties; information design; simplification; accessibility; Textdesign; dyslexi; läs- och skrivsvårigheter; informationsdesign; förenkling; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i informationsdesign med inriktning textdesign. Syftetmed studien är att undersöka aspekter som gör digitala texter tillgängliga förutvald mottagargrupp med hjälp av principer framtagna för dessa i kombinationmed principer inom informationsdesign. LÄS MER