Sökning: "human-centered design"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden human-centered design.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Redesign of a website and visual brand language : Development of a new website and graphic profile for an energy efficiency company

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emma Olsén; [2021]
  Nyckelord :Industrial Design Engineering; User-Centered Design; User Interface; Website Design; Branding; Rebranding; Redesign; Graphic Profile; Interaction Design; Teknisk Design; Användarcentrerad Design; Användargränssnitt; Hemsidedesign; Webbdesign; Varumärkesdesign; Redesign; Grafisk Profil; Interaktionsdesign;

  Sammanfattning : The project that is presented in this report is the result of a master thesis for the Industrial Design Engineering programme at Luleå University of Technology. The project was conducted towards and together with the company Leosol during the fall of 2020. LÄS MER

 3. 3. Enhancing information mediation to employees at Willys : How a analysis of Willys onboarding process led to a mobile application for employees

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Fanny Bergerstam; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; human centered design; user experience design; onboarding; user interface design; nudging; information mediation.; Teknisk design; industriel design; användar centrerad design; användarupplevelse design; nudging; gränssnitts design; informations förmedling.;

  Sammanfattning : A well thought out process is today a commonly used approach to enable new employees to become efficientin their new role. Axfood is a Swedish company group that operates in the food and logistics industry. Thegroup includes chains as Willys & Hemköp, among others. LÄS MER

 4. 4. Feedback på din hemmaträning : En analys av designförslag för ett korrigerande verktyg via projektion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Cherstin Hernandez; Maya Kronman; [2021]
  Nyckelord :Workout from home; physical exercise feedback; human-centered-computing-interaction devices; exercise tools; design for physical exercising; visual projection feedback; Träning hemifrån; feedback på fysisk träning; mänsklig-centrerad dator-interaktion anordningar; träningsverktyg; design för fysisk träning; feedback med visuell projektion;

  Sammanfattning : I denna uppsats jämförs designförslag för visuell korrigerande feedback via projektor i hemmatränings miljö för att se vilken design och vilka design kombinationer som skulle vara användbart och tydligast att förstå för en användare. I och med covid 19 har det lett till att det är mer aktuellt att träna hemifrån istället för på gym för att minska smittrisken. LÄS MER

 5. 5. Mechanical Design Solutions for Wind Resistant Microphone Ports

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hedvig Sannar; Erik Hagman; [2021]
  Nyckelord :Microphone port; wind noise; Robust Design; speech-in-noise testing; noise reduction; mechanical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This project’s objective was to gather knowledge of ways to mechanically increase speech intelligibility and decrease wind noise through the design of microphone ports. The project focused on ports that would be applied in outdoor intercom products. LÄS MER