Sökning: "sara taxen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sara taxen.

  1. 1. Jämställdhet på pappret? : En analys av ANC:s, DA:s och EFF:s valmanifest inför de sydafrikanska lokalvalen 2016.

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sara Taxén; [2017]
    Nyckelord :Sydafrika; jämställdhet; utveckling; African National Congress; Democratic Alliance; Economic Freedom Fighters;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka jämställdhetsfrågors aktualitet och betydelse i den sydafrikanska politiken. Detta görs med förhoppningen att kunna säga någonting om landets potentiella jämställdhetsutveckling, och om huruvida en sådan utveckling kan påverka den generella utvecklingen i ett land som är viktigt för regionen både ekonomiskt och inom jämställdhetsområdet. LÄS MER