Sökning: "Sydafrika"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade ordet Sydafrika.

 1. 1. Kvinnans ställning i det ekonomiska rummet : En fallstudie i Kapstaden, Sydafrika

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Illman; [2020]
  Nyckelord :Economic Rights; Economic Empowerment; Economic Violence; Women s Rights; Equality;

  Sammanfattning : This study investigates black women´s participation in the economy and financial decisions oftheir life. This in order to analysis the outcome of economic rights and empowerment specificallyin townships of Cape Town, South Africa. The economic vulnerability in South Africa iswidespread and black woman are most affected. LÄS MER

 2. 2. Inclusionary housing : –an analysis of a potential affordable housing tool in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabella Adler; Anna-Mona Jarallah; [2020]
  Nyckelord :Inclusionary housing; Affordable housing; Cape Town; Segregation; Social and Economic Integration; Mixed-income Communities; Inclusionary housing; Prisvärt hushåll; Kapstaden; Segregation; Social och ekonomisk integration;

  Sammanfattning : Cape Town is a city with a complex housing problem due to the apartheid planning and the design of the current housing programs. Apartheid planning has segregated the city, leading to a more divided and spread out city. LÄS MER

 3. 3. Scaling Frugal Innovation Based Startups to Accelerate Sustainable Development : A Minor Field Study in Cape Town, South Africa

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Sofia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Frugal Innovation; Entrepreneurship; Emergent Markets; Sustainable Development Goals; Ecosystem; Minor Field Study;

  Sammanfattning : With the rise of a global economy and the growing importance of emerging markets, socioeconomic and environmental issues are becoming the main driving forces for many innovation practitioners. As a result of the recognition that traditional ways of managing innovation are not sustainable and that more inclusive and accessible efforts are needed, the exploration of frugal approaches to innovation has emerged. LÄS MER

 4. 4. Consumer associations and preferences surrounding insects as food : a descriptive study of South Africa and Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Fredrik Hallin; [2020]
  Nyckelord :Entomophagy; associations; food; culture; neophobia; consumer preferences; Entomofagi; associationer; mat; kultur; neofobi; konsumentpreferenser;

  Sammanfattning : Insects as food is a subject that has gained a lot of attention in recent time. In order for insect-food to become popular in the west, where insects are currently not consumed, research has to be done on how consumers perceive insect-food, and which consumer groups that eat insects in other countries. LÄS MER

 5. 5. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER