Sökning: "Karin Söder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Karin Söder.

 1. 1. Modersmålsstödet som försvann : förskollärares erfarenheter av att arbeta med och utan stöd från modersmålspedagoger.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Engberg; Anna-Karin Söder; [2017]
  Nyckelord :Modersmålsutveckling; modersmålspedagoger; förskollärare och kompetens;

  Sammanfattning : Den ökade invandringen och läroplanens strävansmål gör att arbetet kring modersmålsutvecklingen kommer upp i diskussion allt mer. Fler barn med andra modersmål och fler språk i förskolan är en utmaning för pedagogerna. LÄS MER

 2. 2. Trädgård i Brandbergsparken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karin Mellberg; [2015]
  Nyckelord :gestaltning; park; trädgårdskarktär; trivsamhet; vedartat växtmaterial;

  Sammanfattning : Brandbergsparken i Haninge, söder om Stockholm rustas upp. Brandbergsparken anlades som en del av miljonprogramsområdet Brandbergen. Parken omges av flerfamiljhus och gränsar i norr till Brandbergens centrum. Jag gjorde en växtgestaltning av en fickparksstor yta av parken. LÄS MER

 3. 3. Contributing and protecting factors to moral distress : A qualitative study amongst nurses meeting patients with HIV/AIDS in primary healthcare in Swaziland

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Maria Sandberg; Karin Zetterberg; [2014]
  Nyckelord :Moral distress; HIV AIDS; nursing; Swaziland; Moralisk stress; HIV AIDS; omvårdnad; Swaziland;

  Sammanfattning : Background:Swaziland, a country in Sub-Saharan Africa, with an HIV prevalence of 26 % amongst 15-49 year olds. The nurses work conditions are heavily affected by the high prevalence of HIV/AIDS and of the increasing workload. LÄS MER

 4. 4. Inventering av kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer, västra Möckelnstranden, Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :Karin Thålin Höök; [2010]
  Nyckelord :west of lake Möckeln; Storängen; Finnebäck; Äspenäs; Blinäs; cultural historical values; building care; environmental management; västra Möckelnstranden; Storängen; Finnebäck; Äspenäs; Blinäs; kulturhistoriska värden; byggnadsvård; miljövård;

  Sammanfattning : The report is a building evaluation of an area south of Karlskoga`s urban area on the west side of the lake Möckeln, known as the western Möckelnstranden. The evaluation is carried out on the behalf of Karlskoga municipality. LÄS MER