Sökning: "Thorbjörn Fälldin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Thorbjörn Fälldin.

 1. 1. ”Varför ska omröstningen hållas om landets statsminister struntar i utfallet?” : En kvalitativ studie om hur två svenska nyhetstidningar rapporterade om Thorbjörn Fälldin under perioden 1/12-1979 till 1/5-1980.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Meleke Murad Petros; [2019]
  Nyckelord :Thorbjörn Fälldin; Kärnkraftsomröstningen;

  Sammanfattning : This study is a qualitative study of how two Swedish newspapers Aftonbladet and Dagens Nyheter reported about the former Swedish Prime Minister Thorbjörn Fälldin between the dates of 1/12-1979 to 1/5-1980. The reason I chose this time span is due to the nuclear power referendum that took place in March 23 1980 in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Regeringskrisen 1978 utifrån två perspektiv : Massmedierna och partiernas ståndpunkt i kärnkraftsfrågan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Kälveus; [2019]
  Nyckelord :The government crises; energy politics; mass media;

  Sammanfattning : This research highlights the swedish government crisis in 1978, based on two perspectives and how they affected the crisis. These include mass media and how the politicians acted in relation to their respective parties' standpoint on the nuclear power issue. LÄS MER

 3. 3. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 4. 4. Visuell historieskrivning i det moderna medielandskapet: Remedieringen av personhistoriska bilder i och kring NE.se och svenska Wikipedia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Simon Bülow; [2012]
  Nyckelord :remediering; NE; Nationalencyklopedin; Wikipedia; bildhantering; bilder; uppslagsverk; historiografi; källkritik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att historiografiskt undersöka och jämföra bildbruket i och kring uppslagsverken NE.se och svenskspråkiga Wikipedia, med betoning på fotografier rörande svenska offentliga personer verksamma under olika delar av 1900-talet. LÄS MER