Sökning: "Bondeförbundet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Bondeförbundet.

 1. 1. Centerpartiet : Från Bondeförbund till Catch-all-parti?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Kylefors; [2019]
  Nyckelord :Centerpartiet; Bondeförbundet; Agrara partier; Jordbruk; Landsbygd; Catch-all-party;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det borgerliga blocket : Dess tillkomst och orsaker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anthony Widell; [2016]
  Nyckelord :Moderaterna; Högerpartiet; Bondeförbundet; Centern; Centerpartiet; Folkpartiet; Liberalerna; Jarl Hjalmarson; Gunnar Heckscher; Yngve Holmberg; Gösta Bohman; Gunnar Hedlund; Thorbjörn Fälldin; Bertil Ohlin; Gunnar Helen; Per Ahlmark; blockpolitik; riksdagsval; ATP; 1973; 1976; lotteririksdagen; alliansen; borgerliga; borgerlig; borgerligt; block; blocket;

  Sammanfattning : I slutet av femtiotalet var det ingen som kunde tro att de tre icke-socialistiska partierna Centern, Folkpartiet och Högern skulle kunna enas om något politiskt program och än mindre samsas i en regering. Med tiden förstod partierna ett efter ett att det enbart var genom en borgerlig samverkan som de skulle kunna bryta Socialdemokraternas makthegemoni. LÄS MER

 3. 3. Kohandel : En typisk lösning i svensk politik

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Oscar Kjell; [2016]
  Nyckelord :Financial crises; unemployment; minority government; political horse-trading; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins game-theory; Finanskris; arbetslöshet; minoritetsregering; kohandel; Socialdemokraterna; Bondeförbundet; Lewins spelteori;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study the political horse-trading in 1933 have laid the foundation for political bloc solutions and have become a common occurrence in Swedish politics. Both the political horse-trading in 1933 and the bloc agreement in 1992 where solutions to help the nation out of severe economic crises, reduce unemployment and avoid extra election. LÄS MER

 4. 4. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 5. 5. Håll gränsen! : Centerpartiets försvarspolitik 1912-2015

  L2-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nils Ahlqvist; [2016]
  Nyckelord :Historia; Svensk politik; Försvarspolitik; Centerpartiet; Bondeförbundet; Ideologi; Liberalism; Realism; Hök; Duva;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to describe the Swedish Centre Party’s defense policy between the years 1912-2015. and try to outline potential ideological changes in their politics during the same period. An ideology analysis is employed for the purpose. LÄS MER