Sökning: "Decemberöverenskommelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Decemberöverenskommelsen.

 1. 1. Svensk politik i förändring : Om varför Kristdemokraterna ingick och lämnade Decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arne Kanth; [2017]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; Kristdemokraterna; Alliansen; blockpolitik; politiska partier; flerpartisystem; Gunnar Sjöblom; partiledning; partiledare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to seek answers to why the Christian Democrats decided to actively contribute to the December agreement as well as its termination. My questions are: • Why did the Christian Democrats decide to join the December agreement? • Why did the Christian Democrats decide to leave the December agreement? I have used an analysis model based on the model Gunnar Sjöblom developed to explain how parties in a multi-party system reach their overall goal of program realization. LÄS MER

 2. 2. WHO’S THAT GIRL? En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Kjellström; Annica Levin Lundberg; [2016-09-08]
  Nyckelord :genus.; Kvinnlig politiker; partiledare; medielogik; nyhetsvärdering; gatekeeping; framing; priming; kroppens semiotik; retorik; metaforer; stereotyper;

  Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt-2016Handledare:Orla VigsøKursansvarig:Malin SveningssonExaminator:Britt BörjessonSidantal:53Antal ord:19 790Syfte:Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.Teori:Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus. LÄS MER

 3. 3. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 4. 4. Dö, den traditionella demokratins räddare eller förrädare : En kvalitativ textanalys av debatten om decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Mellander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aftermath of the Swedish general elections of 2014 was a rare political incident, compared to previous elections in Sweden. The fact that the political party Swedish Democrats became the third biggest party meant that it had enough of seats in the parliament that neither the winning government including the Social Democrats and the Green Party, with support from the Left Party, nor the Alliance including the Moderate Party, the Centre Party, the Liberals and the Christian Democrats could get a majority of the parliament. LÄS MER

 5. 5. Decemberöverenskommelsen - En analytisk utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andras Vincze; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; statsrätt; konstitutionell rätt; parlamentarism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utreder den s.k. Decemberöverenskommelsen. Decemberöverenskommelsen tillkom efter att Socialdemokraternas samt Miljöpartiets gemensamma budget röstades ner i budgetomröstningen den 3 december 2014. LÄS MER