Sökning: "Decemberöverenskommelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Decemberöverenskommelsen.

 1. 1. Svensk politik i förändring : Om varför Kristdemokraterna ingick och lämnade Decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arne Kanth; [2017]
  Nyckelord :Decemberöverenskommelsen; Kristdemokraterna; Alliansen; blockpolitik; politiska partier; flerpartisystem; Gunnar Sjöblom; partiledning; partiledare;

  Sammanfattning : The purpose of this paper was to seek answers to why the Christian Democrats decided to actively contribute to the December agreement as well as its termination. My questions are: • Why did the Christian Democrats decide to join the December agreement? • Why did the Christian Democrats decide to leave the December agreement? I have used an analysis model based on the model Gunnar Sjöblom developed to explain how parties in a multi-party system reach their overall goal of program realization. LÄS MER

 2. 2. Decemberöverenskommelsen och den svenska parlamentarismen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Edvinsson; [2016]
  Nyckelord :Parlamentarism; Decemberöverenskommelsen; Minoritetsregeringar; Strategiskt tänkande; Svensk politik;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är undersöka Sveriges parlamentariska system som präglats av minoritetsstyre och att ta reda på och förklara vad det var som låg till grund till att Decemberöverenskommelsen kunde bildas under regeringskrisen efter valet hösten 2014. Metoden som har använts under arbetet är kvalitativ metod, med inriktning på processpårning. LÄS MER

 3. 3. Dö, den traditionella demokratins räddare eller förrädare : En kvalitativ textanalys av debatten om decemberöverenskommelsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Erik Mellander; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aftermath of the Swedish general elections of 2014 was a rare political incident, compared to previous elections in Sweden. The fact that the political party Swedish Democrats became the third biggest party meant that it had enough of seats in the parliament that neither the winning government including the Social Democrats and the Green Party, with support from the Left Party, nor the Alliance including the Moderate Party, the Centre Party, the Liberals and the Christian Democrats could get a majority of the parliament. LÄS MER

 4. 4. Decemberöverenskommelsen - En analytisk utredning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andras Vincze; [2015]
  Nyckelord :rättsvetenskap; statsrätt; konstitutionell rätt; parlamentarism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen utreder den s.k. Decemberöverenskommelsen. Decemberöverenskommelsen tillkom efter att Socialdemokraternas samt Miljöpartiets gemensamma budget röstades ner i budgetomröstningen den 3 december 2014. LÄS MER

 5. 5. En nyhetshändelse : Hur tre svenska tidningar skildrade Regeringskrisen 2014.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Marcus Bodenholm; [2015]
  Nyckelord :Regeringskris; dagordning; gestaltning; media; Regeringskrisen 2014; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Dagens Nyheter.;

  Sammanfattning : Regeringskrisen 2014 varade 26 dagar mellan den andra december och den 27:e december då den avslutades i och med Decemberöverenskommelsen. Men trots att regeringskrisen nu är över så visade den att vad vi vet om regeringskriser inom ett medialt och ett politiskt kommunikativt perspektiv är lite. LÄS MER