Sökning: "kroppens semiotik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kroppens semiotik.

 1. 1. "Same, same but different" - En kvalitativ text- och bildanalys av Anna Kinberg Batra och Fredrik Reinfeldts framställning i media under deras första år som partiledare för Moderaterna.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Henriksdotter; Lovisa Vitus; [2018-09-07]
  Nyckelord :Anna Kinberg Batra; Fredrik Reinfeldt; Partiledare; Moderaterna Kroppens semiotik; Genus; Stereotyper; Framing; Visuell och Verbal retorik; Bildavstånd; Medial framställning; Dagstidning; Kvällstidning;

  Sammanfattning : In 2015, something extraordinary happens that has never happened before. The Swedish political party Moderaterna elect a female party leader for the first time in their political history. Anna Kinberg Batra becomes the new party leader who has to take over after the previous party leader Fredrik Reinfeldt. LÄS MER

 2. 2. WHO’S THAT GIRL? En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Kjellström; Annica Levin Lundberg; [2016-09-08]
  Nyckelord :genus.; Kvinnlig politiker; partiledare; medielogik; nyhetsvärdering; gatekeeping; framing; priming; kroppens semiotik; retorik; metaforer; stereotyper;

  Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt-2016Handledare:Orla VigsøKursansvarig:Malin SveningssonExaminator:Britt BörjessonSidantal:53Antal ord:19 790Syfte:Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.Teori:Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus. LÄS MER