Sökning: "alliansen"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet alliansen.

 1. 1. Alliansens betydelse för effektivitet hos terapeuter och behandlingsresultat i terapier

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Mårten Kihlberg; [2019-04-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker alliansens betydelse för behandlingsresultat och eventuella andra faktorer som påverkar behandlingsresultat. Klienters (N=1436) skattningar av mående (CORE-OM) och allians (WAI), samt blivande psykologer och psykoterapeuters skattningar av bland annat samarbete med klienterna, inhämtades från psykoterapimottagningen på den psykologiska institutionen i Göteborg. LÄS MER

 2. 2. Tio år i FRA-lagens skugga : en analys av hur ett av de mest omstridda lagförslagen i svensk historia påverkat balansgången mellan frihet och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Kristonel Elwe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samhällen har genom historien eftersträvat en perfekt balans mellan frihet och säkerhet. Med anledning av att termerna definieras utifrån subjektiva kriterier har balansgången resulterat i olika utfall beroende på en rad unika och historiska omständigheter. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av terapeutisk allians till en terapeut i Anknytningsbaserad familjeterapi - ABFT

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Tobias Sahlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning:Psykisk ohälsa bland unga blir allt vanligare. I familjebehandling riktad mot unga är det viktigt att även föräldrar etablerar en allians till den behandlande terapeuten för att det ska vara verkningsfullt. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters upplevelser av rehabiliteringsmetoden “Tidig understödd utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet” vid stroke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dalia Luneckaite; Malin Friman; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; stroke; rehabilitering; Early supported discharge; hemmiljö; klientcentrering; terapeutisk allians; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2018 publicerades nya riktlinjer för vård vid stroke i Sverige. Riktlinjerna har ökat prioriteringen av rehabiliteringsmetoden Tidig understödd utskrivning, även kallat Early Supported Discharge (ESD). LÄS MER

 5. 5. Ett öppet samtal - Parterapins verksamma faktorer utifrån ett klientperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marianne Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :parterapi; verksamma faktorer; terapeutiska processer; klientperspektiv; öppet samt; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att beskriva vad klienterna själva upplevde vara verksamt i parterapi och till detta lägga en bild av vilka lärdomar och förändringar i parrelationen terapin ledde till. Analysmetoden var kvalitativ tematisk analys. LÄS MER