Sökning: "sfi interkulturell pedagogik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden sfi interkulturell pedagogik.

 1. 1. "Man har ju världens bästa jobb" : en kvalitativ undersökning om interkulturell pedagogik bland sfi-lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Norrman; [2009]
  Nyckelord :interkulturell; sfi; interkulturalitet; mångkulturell; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt land och hur vi bemöter olika kulturer i skolans värld är av stor betydelse för hela samhället. Syftet med denna kvalitativa undersökning var att undersöka hur sex sfi-lärare arbetar för att främja inlärningsklimatet i det mångkulturella klassrummet. LÄS MER

 2. 2. "Är detta en apa?" En studie av Svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Malmö högskola/IMER

  Författare :Malin Mc Glinn; [2004]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; kunskap;

  Sammanfattning : I arbetet studeras undervisning i Svenska som andraspråk, både inom SFI och vuxenutbildningen. Studien bygger på 13 intervjuer med olika aktörer som arbetar med utbildningsformatet. Arbetet kan betraktas från två olika nivåer. LÄS MER