Sökning: "skogsvetenskapliga doktorander"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skogsvetenskapliga doktorander.

  1. 1. Att synliggöra informationsarbete : Doktoranders informationsarbete i en skogsvetenskaplig domän

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Cissi Jansson; Linn Ottosson Malmros; [2019]
    Nyckelord :Domänanalys; kunskapsdomän; Information Work Analysis; skogsvetenskapliga doktorander; Information horizon; informationsarbete; Information practice; Work place studies; interaktion med information;

    Sammanfattning : Denna magisteruppsats har ett övergripande domänanalytiskt perspektiv och bygger på empiri från intervjuer med fem doktorander vid SLU:s Skogsvetenskapliga fakultet i Umeå. Det övergripande syftet med studien har varit att studera doktorandernas användning av information i deras dagliga arbete. LÄS MER