Sökning: "smygintegration"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet smygintegration.

  1. 1. Nutida konstundervisning : Att skapa konstnärliga utövare från alla samhällsgrupper

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Estetiska ämnen i Lärarutbildningen Umeå

    Författare :Lars Cuzner; [2005]
    Nyckelord :Arts and literature; Estetiska ämnen; nutida konst; mångfald; smygintegration; samtidskonst;

    Sammanfattning : Denna uppsats behandlar den nutida konstens potential som undervisningsmaterial. Både för ämnesöverskridande arbete i skolan och för utbildningssatsningar som avser att öka mångfalden inom de kulturella institutionerna. LÄS MER