Sökning: "sound engineer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden sound engineer.

 1. 1. Virtual bass synthesis and balancing bass in pop music

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Edward Swords; [2019]
  Nyckelord :VBS; Virtual Bass Synthesis; Sound engineer;

  Sammanfattning : A bass enhancement technique using the missing fundamental called VBS is presented. There are Several different approaches for using VBS in different applications. The technique is most useful in speakers that has a poor low frequency capability. It is presented in this report how it can be used for mixing purposes. LÄS MER

 2. 2. Stereo Enhancement Systems for headphones - What Shapes the Preference of a Listener?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Henri Vænerberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Headphones and loudspeakers sound notably different from each other and music is often mixed on loudspeakers. The headphone listener therefore doesn’t hear what the engineer intended. A fix for this problem is introducing crosstalk to headphone listening and several ways of introducing said crosstalk have been implemented in the past. LÄS MER

 3. 3. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av passivdämpande hörselskydd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Magnus Öhnström; Victor Göhlin; [2017]
  Nyckelord :earmuff; earmuffs; ear-muff; ear-muffs; ear; hearing; protection; passive; sound; noise; hörselskydd; hörsel; skydd; öra; öron; ljud; buller; hörselskada; passiv; passiva; personlig skyddsutrustning;

  Sammanfattning : Magnus Öhnström och Victor Göhlin studenter på Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde har i samverkan med Hellberg Saftey AB studerat förbättringsåtgärder för passivdämpande hörselskydd. Med mål att skapa en grundkåpa som kan anpassas för olika dämpningsgrader. LÄS MER

 5. 5. Ljud/Produktionsteknik inom Lokal Radio 2016

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Trella; [2016]
  Nyckelord :Radio Ljud Produktion Sveriges Radio;

  Sammanfattning : Denna avhandling ger en bättre insyn i hur en ljud/produktionstekniker arbetar, med fokus kring hur modernisering och digitalisering inom mediet har påverkat arbetsrollen och ser ut idag. Examensarbetet har främst utförts utifrån Sveriges Radio Västmanlands kontor i Västerås. LÄS MER