Sökning: "standard deviation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden standard deviation theory.

 1. 1. Monte Carlo Simulations of Stock Prices : Modelling the probability of future stock returns

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Brodd; Adrian Djerf; [2018]
  Nyckelord :monte carlo; simulations; finance; modelling; geometric brownian motion; random walks; stock prices; probability theory; monte carlo; simuleringar; finans; modellering; geometric brownian motion; random walks; aktiekurser; sannolikhetsteori;

  Sammanfattning : The financial market is a stochastic and complex system that is challenging to model. It is crucial for investors to be able to model the probability of possible outcomes of financial investments and financing decisions in order to produce fruitful and productive investments. LÄS MER

 2. 2. Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar? : En longitudinell studie av vad som påverkar informationsinnehållet i bolags förklaringar vid avvikelse från Svensk kod för bolagsstyrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hanna Rindhall; Jessica Karlsson; [2017]
  Nyckelord :The Swedish code of corporate governance; The code; Comply or explain; Deviation; Information content; Svensk kod för bolagsstyrning; Koden; Följ eller förklara; Avvikelse; Informationsinnehåll;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet Författare: Hanna Rindhall och Jessica Karlsson Handledare: Ulf Larsson-Olaison Examinator: Karin Jonnergård Titel: ”Ger bolag tillräckligt väl motiverade avvikelseförklaringar?” Bakgrund: Nationella bolagsstyrningskoder har sedan offentliggörandet av Cadbury Code i Storbritannien 1992 spridit sig världen över. Genom att ta itu med agentkonflikter är koderna ett sätt att säkerställa att bolaget sköts på ett för ägarna fördelaktigt sätt. LÄS MER

 3. 3. Identifying potential critical transitions in a forest ecosystem using satellite data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Krishna Lamsal; [2017]
  Nyckelord :early warning; critical transition; tipping point; EVI; time series; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Ecosystems can undergo changes that are slow and gradual, or an abrupt change - a sudden nonlinear dynamics that can bring catastrophic changes and ultimately leads to the change in the structure and functioning. Non-linear and discontinuous changes sometimes may cause the system to shift into another undesirable state, called ‘regime shifts’ or ‘critical transition’. LÄS MER

 4. 4. Tidig utveckling av referentiell kommunikation hos svenska barn 2;6, 3;0 samt 3;7 år gamla

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Kyrö; Linnea Nilsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Referentiell kommunikation är en Theory of Mind-förmåga som börjar att utvecklas hos barn i förskoleåldern. Förmågan innebär funktionell kommunikation mellan talare och lyssnare. LÄS MER

 5. 5. Design and Fabrication of Ultrasound Phantoms to Identify the Actuator of Arterial Wall Longitudinal Movement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Alice Widerström; Sandra Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Cardiovascular; Longitudinal; Phantom; Ultrasound; Artery; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trots att ett decennium har gått sedan artärernas longitudinella rörelse visades in vivo är bakgrunden till denna multifasiska rörelse fortfarande inte fastställd. Att trycket skulle kunna driva rörelsen har ledigt avfärdats. LÄS MER