Sökning: "strategi för utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden strategi för utvärdering.

 1. 1. PV Assessment and Analysis for Deploying a Municipality : wide Energy Community

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Rodrigo Peñaloza Andrade; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Renewable energy communities (REC) are an instrument that empowers consumers and helps them become prosumers in the energy transition to decarbonize the energy grid. The European Commission introduced the concept through the Renewable Energy Directive (RED2) in 2019. LÄS MER

 2. 2. A Purple Team Approach to Attack Automation in the Cloud Native Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Svitlana Chaplinska; [2022]
  Nyckelord :Automation; cloud native; security; threat; Automation; molnbaserat; säkerhet; hot;

  Sammanfattning : The threat landscape is changing with the increased popularity of cloud native systems. Adversaries are adopting new ways to attack systems. Therefore, security specialists have to adopt new approaches to their security practices. This thesis explores a purple team approach to attack automation in a cloud native environment. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av veddensitet i träd : i Göteborgs botaniska trädgårds arboretum

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Philip Wennblom; [2022]
  Nyckelord :veddensitet; vedtäthet; arboretum; wood density;

  Sammanfattning : Stora välmående träd medför en rad fördelar genom en större kapacitet att leverera viktiga ekosystemtjänster. Men trädens väg till ett långt och välmående liv kantas av olika utmaningar och stressfaktorer i sina växtmiljöer. För att tackla dessa har arter utvecklat olika strategier, var och en med sina för- och nackdelar. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning och dess interna roller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Diana Elias; Ann-Marie Engfors; [2022]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability work; internal roles; improvement cycle PDSA ; banking; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsarbete; interna roller; förbättringscykel PDSA ; bank;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med att näringslivet och samhället i stort strävar mot en hållbar utveckling blir kraven på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande större. För att lyckas driva på en hållbar utveckling är det relevant att stora samhällsaktörer visar på engagemang. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av förbättringsverktyg för granskning av vetenskaplig forskning. : Matris och mognadsmodell i en komparativ studie.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Per Jakobsson; [2022]
  Nyckelord :improvement tool; matrix tool; maturity model; scientific review; evaluation; förbättringsverktyg; matrisverktyg; mognadsmodell; vetenskaplig granskning; utvärdering;

  Sammanfattning : Ett problem då en akademisk uppsats skall vetenskapligt utvärderas är att examinatorn måste kunna, på ett så objektivt sätt som möjligt, utreda om uppsatsen uppfyller krav på vetenskaplig sannolikhet. Allt för att arbetet skall tillåtas nå den praktiska tillämpningen hos allmänheten. LÄS MER