Sökning: "strukturerad professionell bedömningsansats"

Hittade 1 uppsats innehållade orden strukturerad professionell bedömningsansats.

  1. 1. HCR-20 Version 3 Interbedömarreliabilitet i riskbedömning av våld

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Mia Lindberg; Emma J. Matsson; [2012]
    Nyckelord :riskbedömning; strukturerad professionell bedömningsansats; HCR-20 Version 3; interbedömarreliabilitet; rättspsykiatri;

    Sammanfattning : Samhället eftersträvar att förhindra våld. Tre ansatser har etablerats för att avgöra farlighet och för att bedöma risk för våld; den ostrukturerade professionella bedömningsansatsen, den aktuariska bedömningsansatsen, samt den strukturerade professionella bedömningsansatsen. LÄS MER